Skriv ut denna sida

Tillhör jag ”undervegetationen”, Peter Hultqvist?

Lars Drake 15 januari 2016

 Öppet brev till Försvarsministern: Peter Hultqvist, du har beskyllt kritiker av Värdlandsavtalet som inte gör samma tolkningar av dess innebörd som du för att tillhöra någon slags undervegetation (1 o 2). Min fråga är om jag ska känna mig utpekad? Jag har ju samlat in namn mot Värdlandsavtalet på Stora torget i Uppsala och jag har kritiserat avtalet i flera tal på appellmöten. Jag uppskattar inte att jag och mina vänner benämns som någon slags undervegetation. Det känns som om vi anklagas för att vara brottslingar eller åtminstone oärliga. Antydningarna om att vi som är kritiska skulle gå i Ryssland ledband är också oförskämda. Vi som är kritiska är kunniga och självständigt tänkande människor.

Innan jag går in på sakfrågorna vill jag nämna att jag inte är dömd eller anklagad för något brott i Sverige. Min erfarenhet av polis och domstolsväsendet begränsas till två somrar som vaktmästare på Uppsala Tingsrätt och att jag var expertvittne vid två rättegångar angående ekologisk produktion. Jag erkänner att jag fått böta en gång, under över trettio år bakom ratten, för att ha kört 61 km per timme efter en 70-sträcka där det var 50 som gällde. Jag har arbetat i ett tredjedels sekel vid två universitet och två myndigheter. Jag fick medalj för ”Nit och redlighet i Rikets tjänst” för några år sedan. Mina senaste tjänster har varit som adjungerad professor respektive vetenskaplig rådgivare. Jag har vid flera tillfällen representerat Sverige i internationella förhandlingar, processer eller samarbeten.

Du har sagt i en intervju att Värdlandsavtalet inte innebär att ” … vi genom avtalet skulle tvingas till kärnvapenlagring i Sverige” (3). Det är naturligtvis korrekt. Avtalet är en grund för att förenkla ett ökat samarbete. Vad avtalet, som gäller perioder av fred, kris och krig, faktiskt kommer att leda till avgörs från fall till fall senare. Risken att det kommer att finnas trupp och vapen från Nato i framtiden, om Värdlandsavtalet får stöd i Riksdagen, är dock överhängande. Jag har även fått uppfattningen att avtalet möjliggör att kärnvapen placeras på svenskt territorium vilket många ser på med förskräckelse.

En speciell fråga är hur eventuella brott begångna av soldater från Natoländer skulle dömas.

Att låta brottslingar bli dömda i sina hemländer är i praktiken inte långt från immunitet. Några soldater som torterat i Irak har dömts till straff i USA (efter det att det blivit internationell skandal pga av att bildbevis kom ut). De allra flesta av USAs soldater som begått brott i Irak har varken dömts eller ställts inför domstol. En som har avslöjat att brott begåtts har däremot dömts till ett mycket långt fängelsestraff.

Värdlandsavtalet är som att bygga en motorväg och sedan sätta upp en spärr som bara släpper igenom dem som fått tillstånd. Det är naturligtvis lättare att köra mot sitt mål på motorvägen om den finns än om den inte finns, med eller utan spärr. Det är naturligtvis lättare för stora fartyg att gå in en hamn om den har muddrats vare sig det krävs ett tillstånd från en myndighet i det enskilda fallet eller inte.

Om allt är förberett för att tillåta Nato att föra in trupp och vapen i Sverige blir det utan tvekan svårare att säga nej om Nato skulle komma med en sådan begäran i ett kris- eller krigsläge. Kravet på ett snabbt beslut medför sannolikt att det inte finns tid att göra en genomtänkt bedömning av de säkerhetspolitiska effekterna av att då släppa in Nato i vårt land. Det kommer nog inte ens att finnas tid att diskutera frågan i Riksdagen.

Vad är det för mening med ett avtal om samarbete om Sverige skulle säga nej till varje begäran från Nato att upplåta vårt territorium för trupp och vapen i ett läge som är mer spänt än idag?

Jag vill ha ett klart svar. Tillhör jag den ”undervegetation” du talat om?

 

1  http://www.bt.se/ledare/trollen-hotar-sveriges-forsvar/

2  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-i-forsvarssamarbete-med-danmark

3  http://www.dn.se/nyheter/sverige/peter-hultqvist-allvarligt-sprida-myter-om-natosamarbetet/

Lars Drake

Relaterade artiklar (efter tagg)