Skriv ut denna sida

Den 20 april hölls i Örnsköldsvik ett möte om Sverige och Nato

Kenneth Lundgren 22 april 2016

På onsdagskvällen den 20 april arrangerades ett möte om NATO på Folkets Hus Gnistan i Örnsköldsvik, av Folket i Bild/Kulturfront tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet, SSU och ABF. Ett 20-tal intresserade personer fick lyssna till historikern och journalisten Anders Björnsson.

 I hans föredrag tog han upp de historiska rötterna till Sveriges 200-åriga neutralitetspolitik och hur denna politik tjänat Sveriges nationella intressen genom de två världskrigen och det kalla kriget. 

Nu är denna politik hotad, genom att de borgerliga allianspartierna nu förordar en NATO-anslutning. Björnsson menar att den uppkomna oenigheten skapar osäkerhet i omvärlden om Sveriges position och att även om det så kallade värdlandsavtalet går igenom, så behövs fortsättningsvis ett brett folkbildningsarbete och en bred politisk rörelse för att vi ska kunna behålla vår alliansfrihet. Efter fördraget diskuterade mötesdeltagarna livligt om NATO och hur vi ska arbeta för att hålla oss utanför.

Anders Björnsson är en av utgivarna av hemsidan alliansfriheten.se, där hans föredrag nu finns att läsa.