Skriv ut denna sida

Holländska haverikommissionen om malaysiska passagerarplanet MH17

Svante Svensson 16 november 2015

Det är märkligt att läsa vad ett antal vänsterbloggare skrivit om nedskjutningen av det malaysiska passagerarplanet MH17 i Ukraina förra året (17 juli 2014). Flera personer har uppenbart tappat fattningen. De bedömer inte rimligheten i olika påståenden, struntar i all faktagranskning och vägrar att inse det uppenbara.

Men en katastrof som skördat 298 människors liv kan inte behandlas så lättsinnigt. Och vi har ju nu Holländska Haverikommissionens Rapport (HHR), som släpptes i mitten av oktober 2015, att tillgå.# Den är på 279 knastertorra och faktaspäckade sidor. Jag har själv ägnat fritiden under nästan tre veckor åt att noggrant läsa denna rapport, och det är faktiskt intressant att jämföra det som står där med vad olika vänsterbloggare skrivit.

En hel del av det som påståtts på bloggarna utgår från en missuppfattning om vad en haverikommission egentligen skall göra. Inom flyget tillsätts en sådan kommission efter varje olycka. Den har två uppgifter: Att ta reda på själva olycksorsaken samt föreslå åtgärder för att förhindra en upprepning. Den har INTE till uppgift att utpeka skyldiga och göra polisens och rättsväsendets arbete. En sådan sammanblandning skulle nämligen leda till mycket dåliga utredningar. Därför pekas heller ingen skyldig ut i HHR. 

Haverikommissionen använder sig av vetenskapliga metoder. Kropparna av de avlidna har röntgats, och man har tagit till vara de metallfragment som fanns i dem. Fragmenten har analyserats med elektronmikroskopi och med elementanalys av modernt slag. (Bland annat hittade man zirkon på tjugo av dessa fragment. Dessa fragment hade alltså passerat planets vindrutor som är gjorda av specialglas innehållande zirkon). De ”svarta lådorna” (Flight recorders) har analyserats och gett värdefull information. Framför allt kunde man utifrån dem se när chockvågen från explosionen nådde de fyra aktiva mikrofonerna i cockpit. Från tidsskillnaden för ljudpulsen från dessa kunde man fastställa explosionspunkten till ett par meter snett vänster om och ovanför cockpit. Av själva metallfragmentens antal och form (kubiska och fjärilsformade) kunde man slutligen dra slutsatsen om vilken robottyp och stridsspets som orsakade explosionen. Alla tillgängliga delar samlades in och sattes upp på en rekonstruktion av planet. (En hel del vrakdelar hade av okända orsaker transporterats iväg från nedslagsplatserna och var försvunna).

Sida upp och sida ner redogörs för hur undersökningen gått till, och man redovisar även andra tänkbara alternativa förlopp som dock avförs, eftersom de inte stämmer med det man funnit.

HHR:s slutsats: En BUK-robot ur serien 9M38 med stridsspets av typen 9N314M exploderade strax ovanför vänster sida om cockpit. Roboten kom framifrån mot planet.

Slutligen kunde man av fragmentens fördelning, planets fart (från svarta lådan) m.m. göra simuleringar som visar att roboten måste ha skjutits upp från ett område på cirka 320 kvadratkilometer, beläget i östra Ukraina. Alltså: ett område som är cirka 15 x 20 kilometer stort.

Där stannar HHR. En haverikommission skall inte utreda brott utan MED ALLA TÄNKBARA VETENSKAPLIGA MEDEL FASTSTÄLLA SJÄLVA OLYCKSORSAKEN. Ingenting annat.

MH17 har diskuterats på ett antal privatbloggar, och det som kännetecknar några av dem som kallar sig ”vänsterbloggare” är, som sagt, att de helt tycks ha tappat koncepterna. Jag går här igenom några av dem.

OLEG MEZJUEV

Mezjuev, som bl.a. framträtt på fredsdagarna i Degerfors, har en hemsida på wordpress.com#. Han ägnar där stor frenesi att berätta om olika ukrainska separatisters ”straffexpeditioner” och liknande. En ren blodtörstighet uttrycks ofta i inläggen#. Redan den 18 juli 2014, dagen efter kraschen, publicerade Mezjuev en intervju med ”Igor Strelkov”#. Denna person heter egentligen Igor Vsevolodovich Girkin# och var vid tiden för kraschen "försvarsminister" i "folkrepubliken Donetsk" i östra Ukraina. Man kan läsa om honom på Wikipedia.# Intervjun har rubriken: "Igor Strelkov: en del av människorna från Boeing-planet hade dött flera dygn innan katastrofen."

Bland Girkins märkliga uttalanden finns detta:

”För det tredje, vilket jag (ännu) inte tänker vidhålla. Jag har alldeles nyss pratat med två personer, vilka personligen var med och samlade in döda kroppar alldeles efter kraschen (båda är från Sjachtiorsk och hade kommit till platsen mindre än en halv timme efter katastrofen). Jag skriver utifrån vad de har berättat. De underströk att många av liken visade sig vara ”blodlösa” – som om blodet hade koagulerat långt innan katastrofen. De konstaterade också en stark liklukt, som även många lokalbor har noterat – sådan lukt hade inte kunnat uppstå på en halv timme, inte under några som helst väderförhållanden, och vädret igår var mulet, inte särskilt varmt.”

Mezjuev publicerar alltså denna smörja dagen efter kraschen. Det är fullständigt uppenbart att allt detta är rena fantasier. Att ett passagerarplan skulle kunna starta från Schiphol i Holland med lik i planet är rent larv.

Man måste faktiskt ställa frågan om Mezjuevs drivkrafter att publicera sådana pinsamheter.

STEFAN LINDGREN

Hemsidan heter 8 dagar. Den 29 juli, tolv dagar efter katastrofen med MH17, försöker Lindgren på sin blogg ”klarlägga” orsaken till kraschen#. Rubriken är "Sensationell tysk MH 17 analys". I detta blogginlägg hänvisas till ”den tyske piloten och flygexperten Peter Haisenko".# Lindgren visar bilder på vrakdelar med märken av hål, och därefter står det att läsa:

”Cockpit visar spår av beskjutning", skriver Haisenko. "Man kan se in- och utgång. Kanten på en del av hålen är böjda inåt. Dessa är de mindre hålen, rund (sic!) och rena, ca 30 mm kaliber.”

Denna slutsats om kaliber drar Haisenko sedan han sett fotografier av ett par plåtar från MH17 som ställts upp av separatisterna på haveriplatsen. Haverikommissionen fick dock inte tillgång till resterna av MH17 förrän i november 2014.

Haisenko påstår att det skulle ha varit ett jaktplan från ukrainska flygvapnet som sköt ner MH17.  Denna rötmånadshistoria, som sedan valsat runt i bloggvärlden, verkar initierad från ryskt håll och har framförts i ryska Pervij Kanal.# 

Det som Haisenko påstår är fullkomligt orimligt. Skälet är enkelt: det finns för många hål på plåtarna! Stefan Lindgren, som är ansvarig för att ha publicerat detta skräp, är så förtjust i att lägga skulden på ukrainska regeringen att han helt glömmer bort att jetflygplan faktiskt flyger mycket fort. Låt oss alltså göra en rimlighetsuppskattning.

MH17 flyger en hastighet av 900 km/timme, vilket motsvarar 250 meter per sekund. En höghastighetsautomatkanon (30 mm ammunition) kan skjuta storleksordningen tusen skott i minuten, d.v.s. sexton skott i sekunden. Vi kan då göra följande överslag: Antag att man skjuter från sidan: sexton skott kommer då att fördelas över 250 meter. Flygplanskroppen är ca 50 meter lång, så hela flygplanskroppen skulle, med denna enkla uppskattning av rimligheten, träffas av endast tre skott! Vi skulle kunna göra andra antaganden om skjutvinklar m.m. I värsta fall kan, som HHR konstaterar, antalet träffar förväntas ”not to exceed several dozen at best”#. Alltså i värsta fall trettio-fyrtio skott över hela flygplanskroppen. Vilket skulle innebära cirka ett skott per 1 1/2 meter.

Men Stefan Lindgren saknar uppenbart vilja och förmåga att göra rimlighetsbedömningar.

Man borde kunna förvänta sig en rättelse från en så rutinerad skribent som Stefan Lindgren efter det att HHR presenterat sina resultat. Men det har på bloggen 8 dagar i stället rått total tystnad om MH17 (detta skrivet den 15/11 2015).

ANDERS ROMELSJÖ

Anders Romelsjö har övertagit Jinges blogg (jinge.se). Den har nu blivit en blogg som i stort sett upprepar de rykten och konstigheter om MH17 som publicerats på andra bloggar av samma slag. Den 28 juli i år publicerade han en aningslös ”analys” utförd av skribenten och filmaren Maj Wechselmann. Jag återkommer till den längre fram.

Romelsjö själv är väldigt flitig som skribent. Han har återberättat samma sak som Stefan Lindgren haft på 8 dagar och som går tillbaka på uppgifter från den redan nämnde ”tyske piloten och flygexperten” Haisenko. Romelsjö återpublicerar dessutom mycket av det som Pål Steigan skriver och kan inte riktigt betraktas som en självständig bloggare.

PÅL STEIGAN

Steigan ansluter till de ovan beskrivna bloggarna i fråga om MH17. Samma källor och samma vinklar, ibland samma texter. Hans blogg karaktäriseras av samma totala brist på rimlighetsbedömningar. Allt invävt i ett slags teoretisk ram om historiens gång.

Det som särskiljer Steigan är att han, med hjälp av ett gammalt romerskt argument, också försöker övertyga läsarna om att MH17 blev nedskjutet på order av Ukrainas regering. I en ”kritik” av HHR använder han ett ”Cui bono?”-argument, d.v.s han för ett resonemang där han försöker göra troligt att Ukrainas regering ”tjänade” på att skjuta ner det malaysiska flygplanet. Han har efter det att den holländska haverikommissionen publicerade sin rapport kritiserat densamma enligt just detta schema. Han förefaller mig därför mer eller mindre faktaresistent. Han har inte i efterhand korrigerat sina orimliga uppgifter om eld från jaktplan och liknande och han har inte ställt frågan ”Cui bono?” (till vems gagn) på de uppenbara orimligheter och dåligt fotoshoppade bilder som visats i rysk tv.

Steigan har även återgett Maj Wechselmanns "spektakulära" artikel om att ett ukrainskt jaktplan skulle ha skjutit ner MH17 (först publicerad som gästblogginlägg på Romelsjös hemsida), och han har inte infört något beriktigande efter offentliggörandet av HHR. I stället polemiserar han mot HHR, till synes ovetande om att de lögner och halvsanningar som presenterats i rysk tv och andra ryska medier nu punkterats genom den holländska haverikommissionens rapport.

MAJ WECHSELMANN

Maj Wechselmann publicerade den 28 juli i år ett inlägg på Anders Romelsjös blogg. Detta inlägg har sedan återgetts lite varstans, bl.a. på en del tyska hemsidor. I sitt inlägg skriver Wechselmann:

"Själva missilen är 5,5 meter lång, kan flyga med 3 gångar ljudets hastighet och bär 60 kilo sprängstoff i sitt huvud. På samtliga bilder av Bukmissils avskjutningar (sic!) syns därför ett spår (Chem trail) som av ett militärt jaktplan. Ingen i byn Golovka såg någonsin ett sådant spår.

När en BUK-missils spränghuvud exploderar utvecklas ett jättelikt eldklot på mindre än en sekund. Det borde ha efterlämnat vrakdelarna av planet fullständigt pulveriserade och förkolnade. Ändå kunde varenda lik från kraschen identifieras tillsammans med en mängd oskadda leksaker, böcker och pass."

Wechselmann gör här det sensationella påståendet att energin i BUK-missilen kan ”pulvrisera” allting i en Boeing 777 innehållande 298 passagerare med bagage.

Det är lätt att visa orimligheten i detta påstående. En Boeing 777 väger enligt tillverkaren 147 ton. Det mesta är aluminium. 298 passagerare väger tillsammans ungefär 298x70 kilo= 20 ton och deras bagage kring 298x20 kilo=6 ton. Vi bortser nu för enkelhetens skull från ”pulvriseringen” av passagerarna och deras bagage. De uppgifter vi behöver för bedömningen kan vi lätt hämta från Wikipedia#. Frågan är förstås vad som menas med att ”pulvrisera”? Det kan antingen innebära att allt aluminium i planet smälts att allt aluminium förgasas. Låt oss välja det för Wechselmann bästa alternativet, nämligen att all metall har smälts av ”eldklotet”.

Vi gör sedan några enkla uträkningar. Först måste vi värma upp aluminiumet till smältpunkten 660 grader. Man måste då ha tillsatt energin 0.6 MJ per kilo aluminium#. Därefter måste vi smälta aluminiumet och då åtgår 0.4 MJ per kilo. Totalt måste vi alltså tillsätta ca 1 MJ per kilo för att åstadkomma "pulvrisering". Flygplanet väger 147 ton, d.v.s 147 000 kilo, så vi behöver alltså (minst, det finns ju även passagerare och bagage) 147 000 MJ. Man kan likaså på Wikipedia slå upp energiinnehållet i 1 kg trotyl# (vilket är det troliga sprängmedlet i stridsspetsen). 1 kg trotyl motsvarar ungefär 4.2 MJ. Stridsspetsen väger totalt 70 kg. (Wechselmann säger i inlägg 60 kg, men HHR anger 70 kg för den stridsspets man funnit.) Av detta kan inte mer än 40 kg vara sprängmedel och resten består av stål som ger upphov till skarpa fragment vid explosionen. 40 kg sprängmedel har energiinnehållet 40x4.2 MJ, d.v.s 168 MJ.

Men ”eldklotet” sprider sig i alla riktningar. Högst 25 procent av energin träffar planet.

”Eldklotet” räcker då till att SMÄLTA 25 procent av 168 kg=42 kg aluminium, eftersom det, enligt ovan, går åt 1 MJ för att smälta ett kilo.

Men flygplanet väger ju 147 000 kg!

Maj Wechselmann har förmodligen tittat på en bild av hur en stridsspets exploderar men missar då att detta sker mycket snabbt. Energiinnehållet i det som exploderar är nämligen inte så stort som man kan tro. Och det kan det heller inte vara, för i så fall skulle stridsspetsen bli alldeles för tung#.

Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga dessa bloggar har vidarefört oriktiga, och dessutom orimliga påståenden. En av bloggarna (Lindgrens 8 dagar) har tystnat om MH17 efter offentliggörandet av HHR men har inte infört några rättelser. Maj Wechselmanns inlägg på Anders Romelsjös blogg är djupt okunnigt och kan inte tas på allvar. Anders Romelsjö publicerar osjälvständigt och verkar inte läsa noggrant. Pål Steigan försöker fastställa skuld genom att resonera kring vem han anser ”tjänar på” nerskjutningen.

Slutligen har vi Oleg Mezjuevs blogg som är rent blodtörstig och vidareför vedervärdig krigspropaganda från rysk och separatistisk sida.

Det verkar faktiskt som om flera av de bloggare som skrivit om MH17 inte har läst den holländska haverikommissionens rapport. Alternativt har de läst men inte förstått vad som står där. Undantaget kan möjligen vara Stefan Lindgren som nu tiger i denna fråga.

Det verkar faktiskt finnas ett allmänt förakt för den typ av naturvetenskapligt grundade utredningar som HHR representerar. Och det finner jag djupt bekymmersamt.

Man måste ha respekt för vetenskapliga argument. Respekt för fakta!

Det vi bevittnar på dessa vänsterbloggar är inget mindre än en intellektuell kollaps.

 

http://www.onderzoeksraad.nl/en/onderzoek/2049/investigation-crash-mh17-17-july-2014

[1] https://mezjuev.wordpress.com

[1] Den som är intresserad kan gå till de sidor där Igor ”Strelkov” skriver. https://mezjuev.wordpress.com/2014/07/23/igor-strelkov-fienden-lider-stora-forluster-pansarforodon-och-kamaz-bilar-med-infanteri-utslagna-fascisterna-fran-azov-har-fatt-extra-mycket-stryk/

[1] https://mezjuev.wordpress.com/2014/07/18/igor-strelkov-en-del-av-manniskorna-fran-boing-planet-hade-dott-flera-dygn-innan-katastrofen/

[1] Strelkov är uppenbarligen ett ”nom de guerre” av samma typ som Lenin (Uljanov). Strelitj betyder på ryska ”skjuta”.

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Girkin

[1] http://www.8dagar.com/2014/07/det-blir-bara-varre.html

[1] Peter Haisenko är en märklig figur. Han skriver  bl.a. för en förening som förnekar att förintelselägren existerat. Se: http://www.whathappenedtoflightmh17.com/peter-haisenko-talks-nonsense-about-mh17/

[1] Se t.ex. https://www.metabunk.org/debunked-this-photo-shows-a-ukraine-mig-29-shot-down-mh17.t5107/ . Där visas bl.a. att det ukrainska landskap som visas under bilden av det föregivna ukrainska jaktplanet har hämtats från ett väderfoto som är tio år gammalt!

[1] HHR s. 126.

[1] https://sv.wikipedia.org/wiki/Aluminium#Fysikaliska_egenskaper

[1] Energi mäts i Joule. 1 MJ är en miljon Joule.

[1] https://sv.wikipedia.org/wiki/Trotyl

[1] Man kan tillägga att ingen tillverkare av granater skulle vilja optimera energin i granaten. Det man optimerar är att göra explosionstiden så kort som möjligt. Då blir krafterna som chockvågen ger maximala och sprängverkan maximal. Eventuella fragment får mycket höga hastigheter. HHR har fastställt att märkena på flygplanskroppen åstadkommits av höghastighetsfragment, inte av kulor som är betydligt långsammare.

 

Svante Svensson