Skriv ut denna sida

Hög tid för allsidig rapportering fri från rysshets

Lioudmila Siegel 30 mars 2016

Hög tid för allsidig rapportering fri från rysshets. Nyligen sände Sveriges Radios "Konflikt P1" ett program om den ekonomiska situationen i Ryssland. Programmets anda och grad av (o)partiskhet illustreras bäst av dess suggestiva titel "Rysslands kris och grannars fruktan". En av de medverkande var Oleg Mezjuev, en Stockholmsbo med släktingar i Ryssland, som skulle berätta om vanliga ryssars syn på den ekonomiska situationen och Västs sanktioner mot Ryssland.

 När Mezjuev återgav vad människorna i Ryssland faktiskt tycker om de aktuella frågorna och när han på slutet ifrågasatte vissa av premisserna i programmet blev han - tillsammans med "Konlikt P1" - angripen för att överhuvudtaget ha fått delta .Angreppen har dock inte handlat om att Mezjuevs fakta om den ryska befolkningens inställning är osanna, eller att hans åsikter är icke-representativa i sammanhanget, utan att han som "anställd på Sputnik" ska ha "försvarat Putin" på sociala medier och att detta inte "deklarerats tydligt".I efterhand har det visserligen blivit utrett att Mezjuev inte är någon "Sputnik-medarbetare". Dock verkar den anklagelsen vara så hemsk att den har genererat enorma påtryckningar mot redaktionen på "Konflikt P1" till och med från en annan - i och för sig outsourcad - redaktion på Sveriges Radio. Mezjuev själv har blivit utsatt för ett medialt drev som tydligen verkat så uppmuntrande på en del krigshetsande twitteraktivister att de hotat den ryskättade svenske medborgaren med både SÄPO och utvisning. Näthat och antirysk hets är bara förnamnet. Efternamnet är hyckleri, eftersom även medlemmar i etablissemanget hetsar mot ryssar, ofta exakt samma personer som i andra sammanhang är högljudda "antirasister".I stället för att i sann demokratisk anda låta olika perspektiv om konflikten i och kring Ukraina komma till tals och överlåta åt lyssnarna att själva bedöma (o)rimligheten i den framförda argumentationen försöker vissa krafter med tveksam demokratisk legitimitet skrämma människor med rysk härkomst från att delta i det samhällspolitiska livet och debatten. Mezjuevs brott är att han är"pro-ryss" och därför får han etiketten "Putin-kramare". Ska en ryskättad svensk medborgare vara antiryss för att få delta i samhällsdebatten? När svenska kvinnor med rysk bakgrund sätter sig emot den grovt ensidiga rapporteringen kallas de - av Sveriges Radios Rysslandkorrespondent - för "nättroll" och "slanka ryskor som gift sig med en svensk och lever bekväma liv". Logiken "de kommer och tar våra svenska män" blir tydligen rumsren när den används av etablissemanget - mot ryssar, eller som en annan skribent uttryckte i Aftonbladet - "den jävla ryssen".Demonisering av det ryska perspektivet har lett till att svenskar av rysk härkomst i allt större utsträckning vänder ryggen mot etablerade medier och söker sig till alternativa källor för att få information om omvärlden och för att få uttrycka sin mening.

En allsidig, opartisk, saklig och oberoende journalistik är en förutsättning för ett fungerande demokratiskt samhälle. Beträffande radio- och tv-sändningar är kraven på saklighet och opartiskhet t.o.m. inskrivna i lag. Allt detta "glöms bort" vid rapportering som berör Ryssland. Vissa debattörer från privatägda medier går så långt att de i det här sammanhanget förordar införande av "certifikat" för redaktioner. Hur ett sådant certifieringssystem skulle fungera i praktiken framgår just av det ovan nämnda fallet Oleg Mezjuev - de med "olämpliga" åsikter ska tystas ner eller, om deras budskap når en bredare krets, hängas ut och stämplas. Detta är ett flagrant brott mot radio- och tv-lagen och de grundläggande journalistiska principerna.Det borde inte vara svårt att räkna ut att för varje nytt grovt ensidigt radio- och tv-inslag eller artikel, ofta kryddad med intelligensstympande uttryck som "Putins tiger", "Putins sajt", "Putinkylan", "Putins fiskögon" m.m., segregeras det svenska samhället allt mer.

Det är något som ingen gynnas av utom en liten skara krigshetsare med stort inflytande över opinionsbildningen.Det är på tiden att inse att man i dessa tider av fritt internet inte kan tvinga fram en åsikt - inte ens genom hot med SÄPO och utvisning - som en allenarådande "certifierad" sanning som inte får bemötas. Det är på tiden att tongivande medier slår av den antiryska hetsen och slår på allsidig bevakning i enlighet med lag och grundläggande journalistiska principer.   


Lioudmila Siegel
Dmytro Pronchev
Markus Limmergård
Katerina Abashina
Aleksandar Djuric
Goran Brankovic
Jake Kayzer
Lars Drake
Natalia Gorlova
Svetlana Näsgårde

Elena Shatova
Bo Sundbäck
Ludmila Zueva
Mattias Milder
Jörgen Sandman
Mario Sousa
Jevgenia Palin
Manne Nilsson
Elena Turial
Per Håkan LundbergAnna Igerot
Alexander Klimentov Löfstrand
Per Igerot
Katarina Lindquist Barinova
Lira Damirova
Victor Yuri Sandoval Hinojosa
Valentina Södergren
Madeleine Petrik
Naila Svitacheva
Johan S JohanssonLilia Alminson
Mathias Andersson
Sergej Anochin
Anzchelika Arakcheeva
Tatiana Axelsson
Jan Bengtsson
Oskar Bodin
Mikhail Bogatyrev
Svetlana Bogatyrev
Bobah Brin Martin Brosalin
Anastassia Carlberg
Alexej Chapovalov
Alexander Cherrug
Stefan Cherrug
Elena Chipkovenska
Elias Dottemar
Manuel Entrambasaguas
Johan Eriksson
Gunnar ForsgrenDaniel Fredriksson
Xenia Finnsson
Diana Frolova
Elena Gabrielsson
Ivan Gerardo
Olga Glomdal
Maria Godun
Evald Gross
Jan Grønvold
Stig HansenJan Hellman
Monica Hinojosa
Pamela Hinojosa
Sven-Eric Holmström
Michael Isberg
Anastasia Ivanova
Elena Jakobsson
Paal Jankov
Vladimir Jigarov
Larissa Jigarova Larisa Johnsson
Jana Karlsson Volkova
Karl Kirsten
Barbro Kjelkerud
Milan Komadina
Dan Kotka
Elena Kovalonok  
Andrej Lakstigal
Stefan Lans  
Irina LarinaTatjana Larina
Olga Larsson
Andreas Lindberg
Zoia Lindblad
Alla Lindqvist
Tatiana Magnusson
Andrej Malinin
Dine Malmsten
Sergey Marchkov
Olga Marcsik Ekaterina Markina
Irina Martynyuk
Jan Mellring
Julia Narmack
Irina Nasberg
Nada Novovic  
Magnus Olsson
Irina Ouvarova
Andrey Panevin
Mark PetersenEvgeniy Petrov
Anton Popov
Gury Popov
Liudmila Protopopova
David Pushpa
Mounir Rabhi Hallner
Stefan Reinhold Törmä
Kateryna Saemundsson
Venni Henrik Salmi   
Toni SandströmYuliya Shalamova
Stirling Sjöö
Ljubica Skaljac
Veniamin Skobelin
Andrey Sokolov
Valentina Sorokodum
Olga Stellmach
Ewa Strandberg
Julianna Strandberg
Lars SvenssonMaria Söderqvist  
Ekaterina Tikhonova Sernemar
Olga Trefilova
Zinaida Turial Sikalyuk
Anna Varankina
Natalia Viklund
Natalja Voronenko
Bengt-Åke Wadell
Valeria Wasielewski
Maxim WennerströmJörgen Westin  
Snezana Westberg
Olga Öhgren
Svetlana Östman

Lioudmila Siegel