Skriv ut denna sida

Bojkotten är viktig eftersom den avlegitimerar Israel

P-O Tellander 17 oktober 2015

Den var en rörd Adnan Abou Chakra som mötte åhörare och Falu fredskör på Palestinamöte i Säters Folkets hus lördagen den 17 oktober. Palestinas öde är å ena sidan att judarna är motståndaren. Adnan var mycket noga med att säga att judarna i detta fall ska uppfattas politiskt, inte religiöst. Å andra sidan pekade Adnan på den starka solidariteten med Palestina, en solidaritet som finns i hela världen, men som nu i Säter också tog sig uttryck i bl.a. Falu fredskörs vackra sång till texter som uttrycker just denna starka solidaritet.

Adnan är uppvuxen i ett flyktingläger i Libanon. Flyktinglägret finns kvar och det fortfarande överfulla lägret tar idag också mot flyktingar från Syrien. När Adnan kom till Sverige fick han höra att palestinier var terrorister. Adnan hävdade att palestinierna hade rätten på sin sida att bekämpa ockupationsmakten. När han bad kritikerna som terroriststämplade palestinierna precisera sig fick han sällan svar.

När Israel blev medlem av FN var det på villkor att FN:s resolutioner om Palestina skulle uppfyllas, te x att de palestinska flyktingar skulle få återvända. Israel är medlem av FN men har inte uppfyllt villkoren. Det som bl.a. gör Adnans föredrag så spännande är att han kan se Palestinafrågan ur ett svenskt historiskt perspektiv. Sverige har spelat en roll i Palestina sedan 1920-talet, namn som Eliel Löfgren, Emil Sandström etcetera passerar revy, ett perspektiv som sällan kommer fram i andra sammanhang.

Finns det då någon rättvis lösning av Palestina-Israel konflikten? Nej, svarar Adnan, även om den enda möjliga praktiska lösningen, ett demokratiskt Palestina, skulle bli verklighet, så går det aldrig att gottgöra det som det palestinska folket drabbats av. Adnan jämförde vid upprepade tillfällen situationen i Palestina med den som tidigare rådde i Sydafrika. Just genom att erkänna att alla i Sydafrika oavsett ras (och religion) har samma rättigheter så ”löstes” frågan om apartheid i Sydafrika. Så länge sionisterna hävdar att judarna är Guds utvalda folk med högre rättigheter än andra kan inte muslimer, kristna och judar leva tillsammans på lika villkor.

Bojkotten av Israel är viktig, avslutade Adnan, därför att den avlegitimerar Israel!

När Per-Erik Hästö från lokalavdelningen i Folket i Bild/Kulturfront Västmanland-Dalarna inledde mötet hänvisade han till FiB/K:s tre paroller om yttrande- och tryckfrihet, för en folkets kultur och antimperialism. Mötet i Säter handlade precis om dessa tre paroller.  

Mötet i Säter arrangerades av Folket i Bild/Kulturfront Västmanland-Dalarna i samarbete med ABF.

Relaterade artiklar (efter tagg)