Skriv ut denna sida

Jan Myrdal om tidningsmannen Charles Dickens

Nils Lundgren 7 oktober 2011

Jan Myrdal om hans nya bok Charles Dickens Vardagsord, tidningsmannen Dickens i urval av Jan Myrdal. Boken består av översättningar av ett urval artiklar ur Charles Dickens veckotidning Household Words (Vardagsord) som utkom 1850-1859 med den då redan berömde romanförfattaren som "conductor".

Artiklarna är inte alla skrivna av Dickens; Myrdal har gjort urvalet för att ge en helhetsbild av tidningen som speglade Dickens syn på det samtida samhället, den mogna kapitalismen och industrialismen i Storbritannien och samtida frågor i övriga världen. Översättningen är gjord av Jan Myrdalsällskapets kassör Lasse Lindström, som också skrivit sextio sidor noter till de journalistiska texterna. Hela boken: 592 sidor.
------
Sören Sommelius, Helsingborgs Dagblad:

Oförtröttlige Jan Myrdal var i sitt esse när han på bokmässan presenterade sin senaste rejält tjocka bok, med ett unikt urval av de tidningstexter Charles Dickens publicerade under mitten av 1800-talet i tidskriften Household Words.
De engelska originaltexterna upptar 19 volymer, som Myrdal gått igenom för att på svenska publicera ungefär fem procent som genomsyras av Dickens ambition att "lyfta upp dem som befinner sig där nere och därtill allmänt förbättra det samhälleliga tillståndet".
Dickens började sin bana som journalist och som ung reporter stenograferade han parlamentsledamöternas tal.
-- Hela livet fick det honom att förena en kärlek för Folket (med stort F) med ett förakt för folkets representanter.
Dickens var inte socialist utan snarare "en medveten underklassradikal".
-- Men inte heller Marx var marxist till en början ...
Viktiga texter i Dickensurvalet handlar om äktenskapslagarnas tyranni.
-- Kvinnan var närmast ett husdjur i den tidens England.
Strindberg inspirerades av Charles Dickens.
-- Det gäller särskilt byråkratikritiken i Röda Rummet. Det är viktigt att komma ihåg att Strindbergs radikalism inte var "modern" utan inspirerades av i synnerhet Charels Dickens och Mark Twain.