Skriv ut denna sida

Stå utanför NATO tillsammans med Finland – replik till Wilhelm Agrell

Anders Romelsjö 14 september 2015

På DN Debatt skriver idag den kände säkerhetspolitiske experten Wilhelm Agrell en artikel med titeln ”Ansök om NATO-anslutning tillsammans med Finland” Föranleder snabb kommentar.

Han skriver bland annat:

”Sverige bör ansöka om Nato-medlemskap, och göra detta tillsammans med Finland. Det finns i det försämrade läget i närområdet inte längre någon säkerhetspolitisk vinst med att fördröja detta, i stället bör formerna för ett medlemskap skyndsamt utredas och förberedas gemensamt.”

Svenskt Nato-medlemskap var under det kalla kriget en tabubelagd säkerhetspolitisk icke-fråga. Officiellt valde Sverige efter 1949 att förbli alliansfritt och i händelse av krig förlita sig på neutralitet och ett eget nationellt försvar. I hemlighet knöt Sverige omfattande kontakter västerut och förberedde militär samverkan och understöd, om så behövdes med amerikanska kärnvapen. Denna dubbelbottnade politik innebar att Sverige både kunde förlita sig på alliansfriheten och ändå förespeglas bistånd som en allierad. Många har velat beskriva denna politik som framgångsrik. Men ingen vet hur den skulle ha fungerat i praktiken. Västsamarbetet kunde ha ökat riskerna för ett sovjetiskt angrepp i ett tidigt skede av ett krig.”
”Inför ett möjligt militärt hot befinner sig landet i det sämsta av alla lägen: närmandet till Nato har nu definitivt gjort det som det hemliga samarbetet under det kalla kriget riskerade att göra: Sverige är en västlig klientstat.”

En första kommentar: Agrell bortser helt från att
- ett starkt Sovjetunionen ersatts av ett betydligt svagare Ryssland;
att NATO främst är ett redskap för USA:s brutala krigspolitik som lett till att 2 miljoner människor dödats och flera miljoner drivits på flykt detta millenium
– att Ryssland fört en fredlig politik, bortsett från anslutning av Krim med stort folkligt stöd;
– att det skedde en av USA och EU fascistinspirerad statskupp i Ukraina i februari 2014 av en folkvald regering;
– att Ryssland har alla skäl att känna sig hotad då NATO expanderat österut och då man anlagt militärbaser runtom Ryssland – i strid med tidigare löften;
– att NATO visat sig vara en brutal krigsorganisation, med krigsinsatser för att stycka Jugoslavien i Västs intressen i slutet av 1990-talet och med insatser destruktiva i Afghanistan långt utöver FN-mandat och med insatser i Libyen långt utöver FN-mandat. Libyen, Afrikas rikaste land, är förstörd och har blivit en utmärkt rekryteringsbas för al-Qaida, ISIS och bas för flyktingvågor till Europa;
– att ett NATO-medlemskap försämrar Sveriges säkerhetspolitiska läge och ökar risken för att Sverige blir angripet i händelser av krig;
– att NATO:s politik till syvende och sist vilar på kärnvapen, som man anser sig ha rätt att använda först;
– förstärk gärna Sveriges försvar och inför någon slags värnplikt

Sveriges utrikespolitik behöver baseras på en realistisk värdering av Rysslands politik. Nu instämmer regeringen och ledande politiker helt i demoniseringen av Ryssland i USA:s intressen. Sök hellre att tillämpa en neutralitetspolitik. Då minskar risken för krig!

Tillsammans med läkarkollegorna Leif Elinder, Marcello Ferrada de Noli och Martin Gelin har jag 2september publicerat en replik till försvarsminister Peter Hultqvists artikel ”Sveriges militära samarbete med USA måste fördjupas” på DN Debatt samt en mer fullständig version på bloggen 2 september
Läs någon av dessa artiklar! Vi är alla styrelsemedlemmar i SWEDHR (Swedish Doctors for Human Rights).

Vi skrev att försvarsminister Hultqvist har inte visat att en fördjupning av Sveriges samarbete med USA skulle vara bättre än att istället fördjupa vår neutralitetspolitik. Vi tycker att den neutralitetspolitik som fanns på Olof Palmes tid, tillsammans med en förstärkning av eget försvar i form att exempelvis återinförande av värnplikt, är bättre garanti till Sveriges säkerhet. Detta skulle även medföra att Sverige kan återta en aktiv roll för
arbetet med fred och för respekt för de mänskliga rättigheterna i världen.

USA – som har 10 gånger större militärbudget än Ryssland rustar för krig mot Ryssland.

* Enligt en rapport av general Martin Dempsey, ordförande för USA:s Joint Chiefs of Staff överväger Washington att placera kryssningsrobotar med kärnstridsspetsar i Europa som ett svar på Rysslands påstådda ”kränkningar ”av INF-avtalet, från 1987.

http://www.globalresearch.ca/directed-against-russian-cities-pentagon-considers-deploying-nuclear-missiles-to-europe/5457035

Fyra dagar senare skedde ett liknande uttalande av brittiske utrikesministern Philip Hammond. Faktum är att den nya ryska R-500 kryssningsroboten, som nämns i de amerikanska militära handlingarna, inte omfattas av någon av de kategorier som anges i INF.

* Vid möte mellan försvarsministrarna i NATO 26/6 i Bryssel beslöt man om en stor upprustning vid Rysslands gränser. Generalsekreteraren Jens Stoltenberg,f.d. statsminister i Norge summerade:

1.Ytterligare förstärkning och ökning av kapaciteten hos NATO:s Response Force, inklusive flygvapen, marin och specialstyrkor. Styrkorna ökas från 13.000 till 40.000 soldater.
2.Åtgärder för att snabbare kunna fatta politiska och militära beslut.
3.Upprättande av 6 mindre högkvarter i Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien.
4.Opprättande av ett nytt stående Joint Logistics Headquarters. Stoltenberg: «Dette vil sette oss i stand til å rykke raskere fram i terrenget med de nødvendige forsyninger, utstyr og kjøretøyer.»
5. Man inrättar en Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) med 5000 soldater, som klarar att mobilisera mot Ryssland på 2 dagar.
6. NATO planerar flera stora militärövningar nästa år i länder omkring Ryssland, som har militärövningar i sitt eget land.

Före NATO-mötet sa USA:s försvarsminister Ashton Carter, att USA ska utplacera hundratals tanks, pansarbilar och tungt artilleri i Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien.

James Carden som skriver krönikor i The American Conservative, The National Interest och The Nation har beskrivit åtgärderna:
Natos försvarsministrar rusade huvudstupa in i ett nytt och potentiellt farligare kallt krig mot Ryssland genom att ta det exempellösa beslutet att placera män och materiel direkt vid Rysslands västgräns. Natos beslut, som saknar motstycke i historien från det kalla kriget, kommer bara att öka spänningarna med Ryssland och kan mycket väl vara en katalysator för mer våld i utbrytarregionerna östra Ukraina.
Pål Steigan: Carden er ikke noen utpreget alarmist, så når han sier at dette er en verre opptrapping enn vi så under den kalde krigen, så ar det en alvorlig advarsel. Det er flere grunner til at dette er en svært farlig form for brinkmanship (balansgång):
•Det tvinger Russland til å trappe opp på sin side, og dette kan bli begynnelsen på en ny rustningsspiral.
•Det øker faren for at en krig kan bli utløst ved en tilfeldighet og at kamphandlingene utløser bruk av taktiske kjernevåpen.
•Både Russland og USA har en militærdoktrine som forutsetter at konvensjonelt angrep kan bli møtt med et kjernefysisk motangrep.
•Disse systemene har fra før av en kort varslingstid. I løpet av varslingstida må beslutningstakeren tolke trusselen og avgjøre om det skal gis et kjernefysisk svar.

Jo tettere NATO står opp mot Russlands grenser, jo kortere tid blir det til å fatte en beslutning, og jo større blir faren for å utløse atomkrig ved et feilgrep.
Gjennom all krigsentusiasmen er det nødvendig sindigere folk aldri glemmer at det ikke finnes noe som heter en begrenset kjernefysisk krig.

* USA:s militärutgifter är större än de sju därpå följande staterna.

Är USA redan i krig mot Ryssland??
Paul Craig Roberts – förre biträdande finansministern under president Reagan, före detta redaktör för Wall Street Journal, listad i Who’s Who in America som en av de 1000 mest inflytelserika politiska tänkarna i världen – säger att USA:s krig mot Ryssland har redan börjat .
Mark Galeotti – professor i globala frågor vid Center for Global Affairs vid New York University, och en framstående expert på Ryssland – säger ”västvärlden och Ryssland är redan i krig”.
Ron Paul säger att sanktioner är en krigshandling … och vi har haft sanktioner mot Ryssland och Iran sedan en tid. Och USA hotar med militär konfrontation i Sydkinesiska havet. Kina tar hotet på allvar.

* Kom ihåg att Ryssland och USA har var tillräckligt med kärnvapen för att utplåna varandra … och amerikanska, brittiska, polska och ryska experter varnar för att fortsatt striderna i Ukraina skulle kunna leda till kärnvapenkrig.
* Pentagon rapporterar att Kina nu har ballistiska missiler som kan nå nästan hela USA.
* Ryssland och Kina är i en militär allians, och genomför gemensamma militära övningar.
* Kina har varnat USA för att fortsätta sitt ukrainska Proxy-krig mot Ryssland.
* Kina och Ryssland har båda sagt att en attack mot Iran – eller Syrien – kommer att betraktas som en krigshandling mot dem själva. Vi är redan i Syrien för att försöka att störta Assad, och vi har stött terrorister i Iran under många år.

En fundering (Anders Romelsjö): Ledande kretsar inser nog att USA kommer att vara svagare ekonomiskt och militärt, relativt sett, inom 5-10 år. Mycket talar för att USA då också kommer att vara svagare politiskt, till följd av ökat samarbete mellan Kina och Ryssland, den kinesiskt-inspirerade investeringsbanken, och sannolikt ökad splittring och minskad generell följsamhet inom EU visavi USA. Detta talar för att risken för konventionellt storkrig ökat – med USA som angripare (som vanligt då det gäller krig), möjligen via ombud. Helst bör motståndaren framställas som angripare, som man försökt göra med Ryssland i Ukraina.
Då är det bra för Sverige att stå utanför NATO!

Anders Romelsjö