Skriv ut denna sida

Fler utrikesfödda akademiker i jobb

Arbetsförmedlingen 28 november 2014

unnamed.gif

Gapet i sysselsättningsgrad mellan utrikesfödda högutbildade och svenska högutbildade minskar.

Fler utomeuropeiskt födda akademiker har fått jobb i nivå med sin utbildning. 

–       Vi ser att sysselsättningsgraden stigit påtagligt för utrikesfödda med lång akademisk utbildning sedan 2005. Det är mycket positivt eftersom invandringen under samma period varit relativt hög och vi vet att det tar viss tid att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Linda Pärlemo, analytiker på Arbetsförmedlingens analysavdelning.

Drygt 1,3 miljoner av Sveriges befolkning har en eftergymnasial utbildning på minst tre år, en ökning med 330 000 personer sedan 2005. 

I en färsk promemoria har Arbetsförmedlingen analyserat sysselsättningsutvecklingen för den här gruppen.

Det visar sig att sysselsättningsgraden ökat markant för alla högutbildade, men allra mest bland utomeuropeiskt födda. 2013 är 71 procent av de utomeuropeiskt födda med en längre akademisk utbildning sysselsatta, jämfört med 58 procent år 2005. Fortfarande finns dock ett stort gap till de inrikesfödda akademikerna, där 91 procent är sysselsatta år 2013.

Promemorian visar också att allt fler utomeuropeiskt födda högutbildade har jobb på en nivå som motsvarar deras utbildning. Drygt sex av tio utomeuropeiskt födda högutbildade som är sysselsatta har ett arbete som kräver högskolekompetens. En ökning med fyra procentenheter sedan 2005.

Fakta:

  • Sysselsättningsgraden för samtliga högutbildade (med minst tre års eftergymnasial utbildning) är 88,7 procent år 2013. Det kan jämföras med 84 procent 2005.
  • Sysselsättningsgraden bland utomeuropeiskt födda högutbildade är 70,6 procent 2013, mot 58,1 procent år 2005. Motsvarande siffra för födda i Europa är 84,9 procent 2013, jämfört med 75,1 procent år 2005.
  • 81 procent av de inrikesfödda högutbildade som är sysselsatta har arbete inom yrken som kräver teoretisk specialistkompetens eller kortare högskoleutbildning år 2013. Det är i stort sett lika stor andel som 2005.
  • Motsvarande siffra för utomeuropeiskt födda är 62 procent 2013. Det kan jämföras med 58 procent år 2005 . För födda i Europa är siffran 72 procent 2013, samma som 2005.

Läs hela rapporten på www.arbetsformedlingen.se i pressrummet.

 

 
Arbetsförmedlingen