Skriv ut denna sida

Dagböcker från svenska insatser utanför Somalia blir utställning

Sjöhistoriska 20 maj 2013

Utställningen skildrar mötet med somaliska pirater och den internationella verksamheten, utifrån åtta av de svenskar som deltagit i insatserna. Vi var där öppnar på Sjöhistoriska den 24 maj

Dagböcker från svenska insatser utanför Somalia blir utställning

Sjöhistoriska museet har i flera omgångar låtit personer i Marinen och Kustbevakningen skriva dagbok under insatserna för att skydda fartyg från piratattacker vid Afrikas horn. Nu blir dagböckerna utställning.
– Under flera år har vi läst, hört och sett reportage om piratverksamheten i vattnen utanför Somalia. Ofta har det varit övergripande beskrivningar om dramatiska händelser, långt från vår vardag i Sverige. Ett litet steg mot att förstå vad som pågår är att lyssna på de som har varit där, säger Johan Gustafsson utställningsproducent på Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer.

Somalia har i många år varit drabbat av krig och svält. I början på 2000-talet blev piratattacker ett stort problem utanför landets kust. I små snabba båtar anfaller pirater handelsfartyg och tar dem, deras besättningar och last som gisslan och kräver stora lösensummor. År 2008 beslutade EU att skicka en flottstyrka för att stoppa piraterna och skydda fartygen som var lastade med förnödenheter till den somaliska befolkningen.

Sjöhistoriskas tidigare utställning ”Vem är pirat?” redogjorde för de förhållanden som gör att sjöröveri uppstår, dels ur ett historiskt perspektiv men framför allt utifrån dagens pirater i Adenviken. 
– Då fokuserade vi på de somaliska piraternas egna berättelser om sina livsvillkor och den internationella verksamhetens inverkan. Den nya utställningen skildrar mötet med dessa villkor utifrån åtta av de svenskar som deltagit i insatserna, säger Johan Gustafsson.

Precis som i verkligheten blir utställningen Vi var där en resa med avsked och ankomst till en ny plats med helt andra förutsättningar än den vanliga vardagen hemma. Tätt följt av de nya arbetsuppgifterna med eskortering av fartyg och spaning och jakt på pirater. Därefter kommer de egna reflektionerna om vad man har varit med om. Och i väntan på hemfärd, innan man lämnar utställningen, får man dessutom möjlighet att lyssna på en intervju med en av de somalier som nu bor i Sverige men som har erfarenheter av de internationella insatserna.

– Vi har skapat en spännande utställning för hela familjen, en utställning som fångar besökaren och som ger möjligheter att förstå och diskutera allvarliga händelser som man sett på nyheterna. En referensgrupp med ungdomar från 10 år och uppåt har hjälpt oss med innehållet och förhoppningen är att besökarna får en bild av hur det är att arbeta långt hemifrån och av hur globaliserat vårt samhälle är, säger Johan Gustafsson.

Utställningen Vi var där öppnar den 24 maj.
Sjöhistoriska har öppet med fri entré tisdag-söndag 10-17.

Utställningsproducent: Johan Gustafsson, Sjöhistoriska museet
Formgivare: Morten Ravnbö-Sätren

Resurslänkar

Sjöhistoriska museet Kustbevakningens bildarkiv Bilder från Försvarsmakten Vem är pirat

Bilder

Vi var där - dagboksanteckningar från piratjakten utanför Somalia

Precis som i verkligheten blir utställningen ”Vi var där” en resa med avsked och ankomst till en ny plats med helt andra förutsättningar än den vanliga vardagen hemma. Tätt följt av de nya arbetsuppgifterna med eskortering av fartyg och spaning och jakt på pirater. Därefter kommer de egna reflektionerna om vad man har varit med om. "Vi var där" öppnar den 24 maj på Sjöhistoriska museet.

 

Dagboksanteckningar från Adenviken blir utställning på Sjöhistoriska

Sjöhistoriska museet har i flera omgångar låtit personer i Marinen och Kustbevakningen skriva dagbok under insatserna för att skydda fartyg från piratattacker vid Afrikas horn. Nu blir dagböckerna utställning. "Vi var där" öppnar den 24 maj. Sjöhistoriska museet har fri entré.

 

Vi var där - ny utställning på Sjöhistoriska museet

– Vi har skapat en spännande utställning för hela familjen, en utställning som fångar besökaren och som ger möjligheter att förstå och diskutera allvarliga händelser som man sett på nyheterna. En referensgrupp med ungdomar från 10 år och uppåt har hjälpt oss med innehållet, säger Johan Gustafsson som producerat utställningen Vi var där på Sjöhistoriska museet.

 

Sjöhistoriska museet i Stockholm är ett statligt museum för handelssjöfart, marinarkeologi, fritidsbåtar, Östersjöfrågor och andra maritima teman. Tillsammans med Vasamuseet och Marinmuseum ingår vi i myndigheten Statens maritima museer. www.sjohistoriska.se

 


Sjöhistoriska