Skriv ut denna sida

Ökad köttkonsumtion?

Björn Nyberg 29 maj 2016

Vårt intag i Sverige av animalier räknat i kalorier är i princip oförändrat mellan 1960 och 2010 och eftersom det totala intaget av kalorier ökat så har andelen animalier i Sverige minskat från 36% till 32% år 2010. Med vad är det vi äter mer av då? Ja den stora raketen är frukt och grönsaker som har ökat mycket i kilo. Rotfrukterna har stått mer eller mindre stilla, medan ökningen är på färska grönsaker och frysta grönsaker och grönsaksrätter, dvs på det mest resurskrävande grönsakerna. Sedan är vegetabiliska oljor den snabbast växande delen av den globala kosten. Rött kött och cancer? I Europa och Asien finns inga studier som bekräftar sådana kopplingar. Däremot finns observationsstudier från USA där man finner att ”Rött kött och Charkuterier” kan orsaka cancer. Att komma ihåg då är att en observationsstudie inte kan säga vad som är orsaken. Är det Charkuteriernas tillsatser, Coca Colan till hamburgaren, Glazen på grillköttet eller för hårt grillat kött osv, som ger ett samband. Det vet vi inte idag utifrån brist på riktiga randomiserade studier.

Negativa hälsoresultat? Kött från ett gräsbetande djur har en bra sammansättning näringsmässigt och har ett mycket gott näringsinnehåll för oss. Där även inälvorna är bra ur näringsynpunkt. Gräsbetande djur har också den unika egenskapen att omvandla gräs till bra mat och konkurrerar inte avgörande med odlingsbar jord. Djuren kan beta i hagen där man inte kan odla. Vanlig mjölk skyddar mot diabetes och barn som dricker vanlig mjölk har mindre övervikt. När det gäller Industriuppfödda djur ser jag nackdelar med den inhumana djurhållningen och uppfödning med till stor del artfrämmande föda, GMO-föda och antibiotika. Där finns även den negativa effekten i ett miljöperspektiv, sämre näringsutbyte och tveksam livsmedelssäkerhet. Köttet orsakar miljökatastrofer? Märkligt om det totala antalet boskap som per person över tid har minskat i ett globalt perspektiv skulle vara orsak till en global uppvärmning och miljökatastrofer och därmed skulle vi bortse från förbränning av fossila bränslen som det stora problemet. FAO:s reviderade rapport anger köttets andel av den globala uppvärmningen till 14%.

Den stora delen av det står avskogningen (skogsskövlingen) i Sydamerika och Asien för. Där man skövlar regnskog för att odla främst sojabönor men även för palmolja. I rapporten faller hela den avskogningen på köttet trots att bara 35% av sojabönorna används som djurfoder i köttproduktion. Resten går in i livsmedelskedjan. När det gäller gräsbeteskött så är det klimatneutralt och gräsbetet lagrar koldioxid i marken. Gräsbetande djur används idag för att restaurera ”trötta” jordar och stimulerar biologisk mångfald i flora och fauna. Utan boskap går det heller inte att odla ekologiskt.

En grönare värld? En titt på recepten i nummer 4 2016 stämmer till eftertanke. Där ingår margarin som är en industritillverkad produkt med huvudingrediensen palmolja fraktad från Asien. Processad i Hexan, omestrad, färgad och smaksatt med syntetisk arom. En grönare värld? Quorn? En annan hårt processad syntetisk industriprodukt som inte heller gör något grönt avtryck. Sojaprodukter? Har sin del i skogsskövlingen och tveksam ur näringssynpunkt med sitt innehåll av bland annat Isoflavoner, Fytater och Fytoöstrogener och rekommenderas ej till barn i vissa länder. Till det måste man lägga att bearbetningen för att göra sojaprodukterna ätbara också kräver industriell bearbetning. Oatly? Havren som är basen för produkten har små effekter på växthusgaserna men här är belastningen tillverkningsprocessen och transport av råvara och färdig produkt.

Grönsaker? Inte helt oproblematiskt ur ett miljöperspektiv med konstgödning och bekämpningsmedel. Dessutom är näringsutbytet magert i förhållande till energiförbrukningen. Jag tror att gräsbetande djur är hållbart och miljövänligt. Det ger ett bra näringsutbyte och är viktigt för öppna landskap och gör att landsbygden lever med allt som följer med som gårdsbutiker, mejerier, slakterier osv.

En levande lokal produktion av gräsbeteskött kan vara ett alternativ till Big Food, Big Pharma, GMO och TTIP. Då passar det storskaliga spannmålsjordbruket bättre för de stora aktörerna och monopolen men miljövänliga är de inte. Jag har full respekt för att människor väljer att avstå från animalier men jag blir så oerhört besviken när tidningen jag prenumererat på genom åren och uppfattar som trovärdig, så grovt misshandlar ett så viktigt ämne. Skämmes tammefan!

 

 

Björn Nyberg