Skriv ut denna sida

Missvisande om Värdlandsavtalet

R Andersson L-G Liljestrand med svar av T Wikland 19 december 2014

Screen_Shot_2014-12-19_at_11.21.16.png

FiB-juristerna Rolf Andersson och Lars-Gunnar Liljestrand skriver om Nato, värdlandsavtalet och FiB/K,med Svar ifrån ordförande Torbjörn Wikland.
 
Föreningen FiB/K har gjort ett uttalande "Vi säger nej till till svenskt Natomedlemskap"  (finns återgivet på fib.se).
 
Där står : Bakgrunden är bland annat det värdlandsavtal som den tidigare regeringen undertecknade i slutet av sommaren och som ger Natotrupper rätt att träna på svensk mark. 
 
Det stämmer inte med vad som står i värdlandsavtalet. Svenska regeringen har vetorätt och Nato kan inte göra någonting alls om regeringen inte godkänner det. I den saken ändrar värdlandsavtalet ingenting gentemot tidigare.
 
Värdlandsavtalet är ett av flera steg mot ett närmande till Nato och avtalet måste diskuteras politiskt och kritiseras. Det undergräver trovärdigheten i Sveriges alliansfrihet. 
 
Men vetorätten i avtalet är central. Den ger svenska regeringar som vill stå emot påtryckningar från Nato en rätt att säga nej. Det ger också en vaken opinion för alliansfriheten något att hänvisa till om en svensk regeringen skulle överväga att gå med på något som riskerar Sveriges alliansfrihet och säkerhet.
 
Det vore  beklvämt för en anpasslig regering att bara kunna hänvisa till en "rätt" för Nato att vara i Sverige. Sånt skall inte en opinion mot Natomedlemskap medverka till.
Rolf Andersson Lars-Gunnar Liljestrand
 
 
Ordförande Svarar: 
 
"Inlägget i nr 12 var ett referat av det uttalande som FIB/K: s styrelse har antagit. Själva uttalandet finns dock på hemsidan. Det är bara att beklaga att det blev fel i uttalandet. Jag räknar med att det rättas till i samband med styrelsens möte den 24 januari."
Torbjörn Wikland
 
 
 
R Andersson L-G Liljestrand med svar av T Wikland

Relaterade artiklar (efter tagg)