Skriv ut denna sida

Inför 8 mars, del I internationell födelse i Köpenhamn

Joacim Blomqvist 2 mars 2016

I Köpenhamn talar man numera om Ground 69,. Inget alls skvallrar lätngre om att platsen på jagtvej 69 en gång hyste ett av arbetarrörelsens viktigaste folkets hus. På platsen arrangerade den Andra internationalen under sensommaren, den 26 augusti, 1910 en internationell kvinnokonferens. Till Köpenham hade den tyska kommunisten och femimisten, den legendariska Clara Zetkin rest, där fanns även spartakisten Rosa Luxemburg. Tillsammans med 130 kvinnor från 16 länder beslutade de att en internationell kvinnokamps dag skulle initieras, man beslutade även grunda ett Kvindeligt Arbejderforbund.

 

Foto: Clara Zetkin och Rosa Luxemburg 1910

 Beslutet att fira kvinnodagen finns inte kvar på papper, men det beslutades att den första internationella kvinnodagen skulle firas den 19 mars 1911. Datumet valdes inte på måfå. De tyska aktivisterna valde datumet för dess betydelse för den tyska arbetarklassen. Den 19 mars 1848, hade den Preussiska kungen gett efter för den den beväpnade arbetarklassens hot om revolution. Bland de löften han gav, och som han senare inte höll, fanns löftet om kvinnlig rösträtt. I början, 1911 firades kampdagen för kvinnors lika rättigheter av en miljon människor. I fyra länder (Danmark, Schweiz, Tyskland och Österrike) marscherade man för kvinnlig rösträtt, rätt att kunna tillträda offentliga ämbeten och för arbetsrätt. Från början var kvinnodagen ett vänsterprojekt.

Ryska kvinnor firade sin första kvinnodag i fredsdemonstrationer mot militariseringen av Europa sista söndagen i februari 1913. Då första världskriget knackade på dörren. Men avgörande blev kvinnostrejeken den 23 februari 1917, startskottet till februarirevolutionen, som fyra dagar senare störtade tsar Nikolaj II , och kvinnor kunde därefter för första gången i Rysslands histiria rösta. Söndagen den 23 februari enligt den julianska kalendern är identisk med den 8 mars i den gregorianska kalendern. Sedan dess har den internationella kvinnokampsdagen firats just den dagen.