Skriv ut denna sida

Svante Svenssons replik till frågan om MH71

Svante Svensson 22 november 2015

I ett och samma inlägg svarar Svante Svensson kritiken mot hans tidigare inlägg. Hans ursprungliga artikel har rönt en del upprörd kritik. För överskådlighetens skull väljer han bemöta polemiken i en och samma artikel utan att stycka upp den. Svante Svensson skriver

jag vill ta alla de som kommenterat min artikel om MH17 på allvar och försöka reda ut att jag bara sysslat med en begränsad frågeställning. Nämligen om rimligheten av en del påståenden från naturlagarnas perspektiv.

 

 

 

Svar till Maj Wechselmann och alla de som kommenterat min artikel om MH17

I denna artikel svarar jag  alla de som kommenterat min artikel på FiB/K:s  om den holländska haveriutredningen om MH17. 

Först vill jag bara påpeka att jag inte har, eller har givit uttryck för, någon uppfattning om vem som avsköt den BUK robot som orsakade haveriet. Det måste vi avvakta polisutredningen för att kunna bedöma. 

Maj Wechselmann skriver i sitt senaste inlägg om MH17 på FIB/K:s hemsida att jag lurats av ”västmedia” att tro att ryska reguljära soldater finns i det av separatisterna behärskade området i östra Ukraina . Jag har aldrig skrivit något sådant. Jag har på FiB/Ks hemsida skrivit att jag genom mina ryska vänner känner till EN rysk värnpliktig som stupat i detta område efter att ha beordrats dit. Det är allt. Jag skriver bara om fakta som jag själv kan kontrollera.

Jag tar bloggkommentarerna i tur och ordning:

 

Kenneth Lundgren. Om det är sant som Lundgren skriver så har verkar det som om Stefan Lindgren har läst HHR. Jag är naturvetare och har aldrig problem att  korrigera felaktigheter. Problemet är bara att det är mycket svårt att hitta de gamla inläggen. Om man söker på MH17 på själva bloggen kommer den av Lundgren påvisade artikeln inte upp på NYHETSBANKEN på Stefans Lindgrens blogg. Man måste först klicka på ett annat inlägg, därefter på en pil oh sedan leta sig fram till inlägget. Därför undgick detta inlägg min blick. Det är alltså övermaga av Lundgrenatt påstå att jag ”slarvat med att undersöka fakta”. Lundgren har antagligen läst Nyhetsbanken för en månad sedan. Och glömt att inläggen där görs osynliga för läsare (bl.a. för mig) efter ett tag. Jag kontrollerade Stefans blogg och sökte på densamma  när jag signerade min artkel, dvs  den 8/11 2015. För att få upp inlägget måste man klicka på ett annat inlägg och därefter på en pil och då kommer man till NYHETSBANKEN och kan där leta upp inlägget. Inte särskilt direkt väg till inlägget. Dessutom har Lundgren inget att säga om innehållet i min artikel. Nämligen att de av mig redovisade påståendena på vänsterbloggarna faktiskt är i strid med naturlagarna. Finner detta mycket konstigt. Respekt för naturvetenskap ser jag, precis som Marx och Engels på sin tid, som omistliga i strävan att skapa en bättre värld.

Oleg Mezjuev kommenterar på ett märkligt sätt. Man måste som jag skrivit tidigare ställa sig frågan om hans intentioner.  Han vägrar att överhuvud ta ansvar för vad han publicerar på sin blogg. Jag kritiserar honom bl.a. för att ha publicerat rent trams ( MH17 skulle ha lyft från Amsterdams flygplats med lik i lasten.) Detta i en intervju med Girkin(Strelkov) dagen efter kraschen.  Mezjuev vill inte tala om denna pinsamhet utan  i stället ”koncentrera sig på det dagsaktuella faktaläget kring MH17”. Det är just det som HHR har gjort. Haveriorsaken är nu slutgiltigt utredd.  Allt strunt om Ukrainskt jaktplan och annat trams har visat sig vara propagandalögner. Däremot får vi vänta på polisutredningen för att få veta VEM som är skyldig. HHR säger - enligt de sedvanliga instruktionerna för en sådan utredning - naturligtvis ingenting om detta. Mezjuev smiter bort från frågan om hans eget ansvar för att dagen efter olyckan publicerat uppenbara propagandalögner Dessa uppgifter stöds enligt den intervjuade Girkin, t.o.m. av föregivna vittnesuppgifter från ”ortsbor”.  Men om Mezjuev hade haft minsta omsorg om fakta borde han omedelbart förstått att detta är fullständigt orimligt. Min fråga kvarstår: Vad har egentligen Mezjuev för syfte med att sprida dessa propagandafantasier på sin egen blogg? 

Jan Nybondas. Han inleder sin kommentar med ”För oss som varken har teknisk kunskap eller tillgång till insidermaterial är det naturligtvis en utmaning att kunna avgöra vem som är trovärdig i sina bedömningar av detta komplicerade händelseförlopp.” Detta går även igen i t.ex. Maj Wechselmanns kommentar. Det var precis detta som motiverade mig att noga läsa igenom de 279 knastertorra  sidorna i HHR. Och när jag sedan läste vad vänsterbloggare skrev eller lät publicera så insåg jag att detta faktiskt är ett problem.  Där fanns alla möjliga inlägg, ofta försedda med imponerande långa hänvisningar till andra bloggar, där den vanliga enkla faktakontrollen saknades. Maj Wechselmann hänvisar till ”161 källor”. Men man behöver inte ha någon särskild ”teknisk kunskap” eller ”tillgång till insidermaterial” för att undersöka de påståenden som framförts. Maj Wechselmann skrev t.ex. i sitt inlägg på Jinges blogg (Ägd och redigarad av Anders Romelsjö) att MH17 inte kunde vara nerskjutet av en BUK robot eftersom ”eldklotet skulle pulvrisera” allt och därmed skulle inga rester av passagerare m.m finnas kvar.  Detta påstående kan man lätt pröva själv. Du kan ju läsa min artikel en gång till och gå igenom beräkningarna lugnt och noga. I läroplanen för grundskolans högstadium lär vi ut hur värme och energi fungerar. Och detta är förstås ingen slump. DET ÄR VIKTIGT ATT ALLA MEDBORGARE har kunskaper om värme och energi. Värme och energi är nämligen fundamentala begrepp t.ex. för att förstå klimatdiskussionerna mm. Därför ingår begreppet värmekapacitivitet och smältvärme i kursplanen. De ”insiderkunskaper” i form av numeriska värden du behöver finner du lätt på WIKIPEDIA. Tillgängliga för alla och envar. Resten är bara multiplikation och addition ingen konstig matematik alls och lätt att utföra på en vanlig miniräknare.

Din kommentar visar på något mycket större än det som nu framstår som politiserad polemik, som före HHR baserades på ofullständiga fakta. Din kommentar visar att det vi en gång kämpade för i rörelsen KUNSKAP I SKOLAN var mycket mer angeläget än vi trodde då. I själva verket griper detta in i FiB/K:s paroll För en folkets kultur.  Naturvetenskapliga baskunskaper är en mycket viktig del av en folkets kultur. Hur skall vi annars kunna värja oss mot propagandalögner från alla möjliga håll - från USA likväl som från Ryska Federationen? Du skriver också att jag ägnar ”onödig” uppmärksamhet åt intervjun med Girkin publicerad av Oleg Mezjuev.  Det är tvärtom  så att det som var onödigt var Mezjuevs publicering av dyngan. Man kan fundera lite. Att dagen efter katastrofen pytsa ut denna rövarhistoria utan kommentar är en djupt politisk handling som Mezjuev uppenbarligen nu inte vill ta ansvar för.

Fundera på saken.

Folkbildning ( Folket kultur) gör det möjligt för alla att skaffa sig självförtroende nog att slå upp sina skolböcker och gå igenom påståenden av det slag som Maj Wechselmann gör. Idag behöver man inte ens skolböckerna.  Allt finns beskrivet i Wikipedia. Slå t.ex. upp artikeln om smältvärme där. Vi behöver ingen särskild teknisk kunskap utan bara en nyfikenhet på att kolla rimligheten i påståenden. Samma sak gäller förstås kontroll av de påståenden den" tyske pilot och flygexpert" gjorde som hävdade att det var kulhål från 30 mm projektiler han såg i en plåt från det kraschade planet. Påståendet är orimligt eftersom det finns för många hål i plåten. Man behöver inte vara teknisk expert för att förstå att kulor från en automatkanon kommer glest när planen rör sig fort. Det enda som krävs är nyfikenhet att kolla hur glest de kommer? Jag har i min första artikel visat hur man kan göra. Vore det inte kul att själv kontrollera mitt resonemang? Man behöver verkligen inte vara något ”geni” för sådant. Vetenskap handlar om de förhållanden som kan kontrolleras av alla och envar. Inte av ”genier”.

Maj Wechselmann I min genomgång reagerade jag på följande påstående från henne: ”När en BUK-missils spränghuvud exploderar utvecklas ett jättelikt eldklot på mindre än en sekund. Det borde ha efterlämnat vrakdelarna av planet fullständigt pulveriserade och förkolnade.” Hon använder detta för att hävda att det inte kunde ha varit en BUK robot som orsakade haveriet. En enkel överslagsräkning visar att energiinnehållet i en BUK robot är ca 3500 gånger för litet för att åstadkomma detta. Wechselmann försöker inte visa på vilket sätt jag har fel utan skriver (förmodligen ironiskt) att jag som ”det allvetande geniet”  ”hänger upp dig på ordet pulvrisera - och använder stor energi på att försöka pulvrisera en kedja av argument som citerar 161 källor”. Detta sätt att argumentera visar att jag gjorde rätt som ägnade tid åt att läsa HHR noga och jämföra med bloggar. 

Maj Wechselmann hävdar att "161 källor”  (förmodligen menar hon huvudsakligen bloggar) så att säga numerärt slår ut naturlagar - i detta fall värmeläran. Det är inte jag som använde begreppet ”pulvrisera”, Det var Maj Wechselmann själv. jag har bara synat hennes argument med hjälp av värmeläran. Och resultatet visar att hon skriver djupt okunnigt. Föreslår att läsarna själva slår upp Wikipedia och kontrollerar mitt resonemang. Innan jag skickade in artikeln hade jag förstås sänt den till en vän som kontrollerade mina uträkningar. Alla kan räkna fel. Men vännen kom fram till samma resultat!  Så fungerar naturvetenskapen. Den är universell. Om jag skulle ta Wechselmann på orden är det kanske bäst att påpeka  att man behöver ingalunda vara ett ”allvetande geni” för att granska hennes påståenden. Det räcker med att ta fram skolböckerna och slå upp i Wikipedia. Det är dessutom kul att göra. Betydligt roligare än bokstavstroende läsa "161 källor". Som alltså alla måste vara mycket okunnigt skrivna, alternativt fyllda med propagandalögner.  Det fina med vetenskapen är att den skär rakt igenom propagandan.

Jag har ingenstans påstått mig veta vem som avfyrade en BUK robot mot planet.  Jag är inte polisutredare.HHR säger inte heller något om skuldfrågan.  Eftersom jag är naturvetenskapligt verksam har jag däremot rimlighetsprövat ett antal vänsterbloggares påståenden. Jag har funnit att flera av deras påståenden strider mot naturlagarna. Maj Wechselmann själv  har på Jinges blogg (Redigarad och ägd av Anders Romelsjö) argumenterat mot att det - som HHR har klarlagt - var en BUK robot som orsakade haveriet. Läsarna kan själva undersöka mna beräkningar i min artikel på FIB/K:s hemsida. Wechselmann accepterar inte mina uträkningar med motiveringen att hon har ”161 källor”.  Detta är en motivering av samma slag som påven hade mot Galilei på 1600 talet rörande jordens rotation kring solen. Bibelns hundratusentals ord ställde han mot Galileis observationer. 

Roger Edberg Det gör faktiskt skillnad om planet sköts ner från marken eller luften. Kunskapen om vilken robottyp det var som orsakade haveriet är säkerligen av stor betydelse när man vill reda ut skuldfrågan om vem som orsakade katastrofen. Det är jobbigt men intressant att läsa HHR. Om du vill veta varför det inte fanns något jaktplan nära MH17 vid kraschen kan du börja läsa  på sidan 37 och framåt. Där finns alla tillgängliga radardata presenterade. Både från ukrainsk och rysk flygledarkontroll ( MH17 var vid tiden för kraschen på väg att som planerat tas över av Rostovs flygledning i Ryska Federationen). 

Det jag skriver om Oleg Mezjuev är inte oförskämt, utan baserar sig bara på det han själv publicerat på sin märkliga blogg. Om man publicerar en intervju där man påstår att MH17 innehöll lik så är det ett påstående som lätt kan kontrolleras genom att det t.ex. finns passagerarlistor. Planet startade på Schiphol i Holland och var Malaysiskt. Mezjuev har uppenbarligen inte reagerat på den intervjuade Igor Girkins orimliga påståenden och  är således ansvarig för att ha spritt denna rövarhistoria. Girkin(Strelkov) är flitigt förekommande på Mezjuevs hemsida. Om du läser alla de inläggen så kommer du instämma i min bedömning: Den av Mezjuev framsläppte Girkin är blodtörstig. 

Svante Svensson