Skriv ut denna sida

Amerikansk massmördare på besök i Sverige

Ulf Bjerén 8 september 2015

Ordföranden i kongressens försvarsutskott senator John McCain besökte nyligen Sverige som regeringens gäst.

Han blandade sig fräckt i Sveriges inre angelägenheter genom att plädera för svenskt inträde i den USA-ledda krigspakten Nato och använde sitt besök som plattform för hätska utfall mot vårt fredliga och defensiva, men hotade och demoniserade, grannland Ryssland vars president han kallade buse.

Vem är då denne John McCain?

Som stridsflygare var han med om att bomba Vietnam i ett folkmordskrig som skördade minst 3.8 miljoner vietnamesers liv och genom kemisk krigföring (Agent Orange) skadade ytterligare 3 miljoner och ödelade stora arealer.

Under ett av sina kriminella bombuppdrag blev McCains plan nedskjutet och han tillbringade en tid i krigsfångenskap i Hanoi. Han påstod att han blivit torterad vilket motsägs av medfången, den svenskättade toppdiplomaten Donald B Anderson, som gav en helt annan bild av förhållandena på fängelset Hanoi Hilton.

Till hans övriga curriculum vitae under senare år hör att han var tidigt ute och föreslog återupptagna bombningar av Irak, att han 2011 agiterade för det förödande bombkriget mot Libyen och i april 2013 krävde storskaliga bombningar av Syrien.

Våren 2013 tog han sig illegalt över gränsen mellan Turkiet och Syrien och sammanträffade med ökända terroristledare i den väststödda Fria Syriska Armén. Dem lät han sig fotograferas tillsammans med.

Självklart besökte han Maidan i Kiev vårvintern 2014 strax före den USA-backade statskuppen och poserade på foto med fascistledaren i Svoboda Oleg Tyahnybok. Så sent som i år har han förespråkat förebyggande israelisk flygaggression mot Iran.

Sammanfattningsvis är således senator McCain en av många krigshetsande neokonservativa hökar i USA:s styrande skikt. Han är mycket inflytelserik och har blod på sina händer från deltagande i direkta krigsförbrytelser.

Så vem är egentligen busen?

 

Publicerad i Sydöstran 2015-09-07

Ulf Bjerén