Skriv ut denna sida

Ett fasligt liv om Gergijev och inte ett pip om Snowden

Sven Hofman 31 augusti 2015

Man bedriver kampanj mot den store konstnären Valerij Gergijev, chefdirigenten för Mariinskijteatern i S:t Petersburg och för London Symphony Orchestra. Han har mottagit Polarpriset, tillhör Kungliga Musikaliska Akademien och är en av initiativtagarna till den årliga Östersjöfestivalen. Hans tolkningar av ryska mästare är klassiska.

 

Det räcker inte. Hans politiska åsikter stämmer inte med den svenska kulturelitens. I Expressen har både Gunilla Brodrej och Karin Olsson krävt att han inte ska få framträda under Östersjöfestivalen. Varför? För att han stödjer Vladimir Putins agerande i Ukraina (vilket tyvärr en överväldigande del av den ryska befolkningen gör) och gillar den ryska lagstiftningen mot pedofili (som lätt kan uppfattas som en diskriminering av homosexuella).

Artister är ett svårskött släkte. Många av dem tycks faktiskt vara rena galenpannor. Men så länge de inte är allmänfarliga bör man vara försiktig med att utfärda yrkesförbud för dem. Särskilt liberala tidningars kultursidor borde vara försiktiga med det. Vi har i det här landet haft regeringar som engagerat sig i vansinniga krigsföretag – i Libyen och i Afghanistan. Det finns gott om yrkesliberaler som har stött dem.

Allmänintresset att lyssna till extrema uppfattningar kan vara betydande. Det ansåg den norska stiftelsen Fritt Ord när den för ett par år sedan gav 75 000 norska kronor till bloggaren Fjordman, känd som den ideologiska inspiratören till mannen bakom Utøya-massakern i juli 2011. Fjordman bekämpar homosexualitet och vill slänga ut alla muslimer ur Europa. Pengarna fick han för att skriva en bok om sin syn på Breivik-affären. Det fanns de som förfasade sig över detta.

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet, den norska akademin för litteratur och yttrandefrihet, har i år tilldelat Edward Snowden sitt stora pris. Bland tidigare pristagare finns Adonis, Yasar Kemal och Einar Már Gudmundsson. Men enligt en av akademins ledamöter, professor Thomas Hylland Eriksen, kommer inte Snowden till Moss för att motta priset, av rädsla för att norska myndigheter inte kan garantera hans säkerhet. USA har uppmanat Norge att gripa Snowden om han kommer till landet. Den norska regeringen har inte avvisat denna begäran, och det stora Arbeiderpartiet i opposition har inte heller motsatt sig den. Snowdens stol kommer därför att stå tom vid prisceremonin den 5 september.

Från svenska kulturliberaler har det inte hörts ett pip i denna sak.

Sven Hofman