Skriv ut denna sida

Ettårsdagen av massakern i Gaza

Joacim Blomqvist 27 augusti 2015

Igår eftermiddag, på ettårsdagen av Israels massaker på Gazabor hölls det i Malmö, på Gustav Adolfstorg ett öppet möte. Något hundratal besökare bjöds på tal, musik, kaffe och kakor i den ljumna sensommarkvällen. Bland talarna fanns bland annat Ship to Gaza Malmös Joacim Blomqvist som gav åhörarna följande dystra betraktelse

Bröder och systrar. Vänner, kamrater och fiender. Det råder eldupphör i striderna mellan Palestina och Israel sedan massakern förra sommaren. I fall ni inte tror mig - titta i tidningen. Inte ett ord tyder på motsatsen.

Det står inget där om de ständiga trakasserierna av palestinier; av Gazas 1 869 055 invånare, varav 43 procent är barn under 14 år, som bor på 360 kvadratkilometer. Det vill säga 5 046 personer per kvadratkilometer. Inget om de 17 500 familjer som ännu är hemlösa mer än ett år efter massakern förra sommaren. Inget om de 1 295 familjer som ännu söker tak över huvudet i Unrwas skolor.

Medborgare. Det råder eldupphör i Gaza (nästan fred faktiskt). Tror du mig inte så läs tidningen. Det står inte ett ord där om vuxna som fortfarande sörjer sina döda barn. Inget om barnen som överlevde massakern, men nu lider av psykosomatiska sjukdomar: sängvätning, mardrömmar och svår ångest. Inte ett ord om att spädbarnsdödligheten nu åter ökat i området. Just nu föds det 22.4 döda barn, på 1000 levande födslar. I Sverige är den siffran 2.56 per 1 000, och i Israel 4.03.

Det råder eldupphör i Gaza – nästan fred faktiskt. Allt sedan massakern förra sommaren som krävde 2 200 palestiniers liv avslutades för ett år sedan. Inget kan du läsa i tidningen om att Israel - redan före blecket torkat på eldupphör-avtalet - i september förra året sköt skarpt vid 18 tillfällen mot Gazas invånare, och bombarderade ruinhögarna av vad som en gång var en stad med granater, vid ett tillfälle. Allt medan avtalsblecket ännu torkade. I september arresterade de dessutom elva yrkesfiskare, konfiskerade fyra fiskebåtar; beslagtog 22 fiskenät som tillhörde palestinska fiskare. Yrkesfiske är ett av få yrken som fortfarande är tillgängligt för Gazabor. Arbetslösheten i Gaza är just nu den högsta i världen, 43 procent.

Det råder fred i Gaza. Tror du mig inte så läs tidningen. Där står inget om att Israel under första halvåret 2015 sköt en palestinier till döds och ytterligare 41 sårades på Gazaremsan. Under perioden januari till juni 2015, genomförde israelerna 93 eldöverfall mot palestinier både till lands och till sjöss. Man sköt på jordbrukare, yrkesfiskare och på obeväpnade demonstranter. Den israeliska armén införde ensidiga no go-områden i närheten av den mur som innesluter Gaza, samt i havet, utanför det belägrade områdets strandremsa. Under tidsperioden sköt palestinierna fem raketer på Israel, som inte vållade någon skada alls.

Det råder fred i Palestina. Fyra fredliga israeliska ytstridsfartyg omringade i slutet av juni, den lilla ljusblå fisketrålaren Marianne med destination Gaza. Från ytstridsfartygen stack snabbgående zodiak-motorbåtar ut mot det civila fartyget i skydd av nattmörkret. Det som nu höll på att hända var ett flagrant brott mot internationell rätt. Marianne var 97 sjömil från destinationsorten Gaza, utanför Port Said. Det här var internationellt farvatten, och Marianne var svensk-flaggad. Hon borde följaktligen vara fredad.

Det råder fred i Israel säger våra liberala ledarskribenter. Varpå de publicerar en liten bild på lasten i Mariannes lastrum, samtidigt som de låtsas inte förstå att skeppet Marianne även var hennes last. Så ruttna och cyniska är landets stora drakar att de pladdrar bort det gigantiska behovet av fullt utrustade fisketrålare: precis som om de inte skulle behövas - trots mängder av rapporter om motsatsen.

Det råder fred i Israel. Men Israel har rätt till självförsvar.

Ingen israelisk blockad upprätthålls mot Gaza upprepar liberala krönikörer likt papegojan efter sina herrar vid de israeliska tankesmedjorna. ”Man får föra in nästan vad som helst,” säger de. Bara inga mediciner, ambulanser, el-aggregat, fiskebåtar, solpaneler, cement, färskvatten, fisk, solidaritet, etc. Det råder inget krig i området men Israel har rätt att kapa biståndssändningar innan de når fienden i krigets Palestina, fastän där inte råder något krig och ingen blockad. Svenska medier är inga dogmatiska demagoger. De säger bara det folk vill höra.