Skriv ut denna sida

Bordningen av Marianne

Joacim Blomqvist 29 juni 2015

Så har det återigen hänt. Israel bordade Marianne af Göteborg på internationellt farvatten. Åter ett sjörövardåd. Kommer banditerna någon gång att ställas tillsvars? Kartan här under visar sista angivna position, ungefär 97 sjömil från Gaza

Det var vid  gryningen, klockan 5:27 som en SOS-signal uppsnappades från Marianne över radion och twitter. Därefter  uppbringades och kapades Marianne. Enligt IDF så gick det hela lungt till, och Marianne har nu seglats till Aschdod.

Följande meddelande publicerades vid kapningen av Freedom Fotilla IIIs youtube-kanal