Skriv ut denna sida

Mot blockaden, för palestiniers rörelsefrihet!

Tjatte Hedlund 28 april 2014
Gazas ark
Gazas ark Bild: [Rikslistanshiptogaza]

Ett upprop till FN om blockaden och Gaza's Ark har nu publicerats. Skriv på, och sprid så vitt och brett ni kan!

För ett slut på blockaden av Gaza och för palestiniers rätt till fri rörlighet
 
För att kunna bygga en fredlig framtid måste palestinier åtnjuta full rörelsefrihet. Detta inbegriper rätten att resa och handla via Gazas hamn, liksom fri rörlighet i övriga Palestina. En hållbar fred kan bara uppnås om blockaden av Gaza hävs permanent och då palestiniers mänskliga rättigheter respekteras.
 
Vi uppmanar FNs Generalsekreterare samt våra regeringar att:
 
-        Göra allt som står i deras makt för att förmå Israel att lyfta alla hinder för palestiniers rörelsefrihet och möjligheter till handel, samt att låta den internationellt ägda båten Gaza’s Ark fritt lämna Gazas hamn.
-        Kräva att israeliska myndigheter respekterar Palestinas territorialvatten, inklusive rätten för palestinier att fiska åtminstone 20 sjömil ut till havs, ha tillgång till all sin mark, att utöva fredliga aktiviteter i hela sin ekonomiska zon, samt att ha fri tillgång till internationellt vatten, så som andra kustnationer har.
-        Kräva att alla båtar som Israel har beslagtagit återlämnas. Detta gäller såväl palestinska fiskebåtar från Gaza som fartyg från tidigare solidaritetsaktioner som har trotsat blockaden. Dessutom bör ekonomisk kompensation utbetalas till ägarna för förlusten av båtar och utrustning, samt förlorade inkomster för den tid som båtarna varit i beslag.
 
http://www.gazaark.org/2014/04/26/upprop-till-fn/
 
Hälsningar,
Ann Ighe  Ship to Gazas styrgrupp
 

Upprop till FN: For an end to the blockade of Gaza and for freedom of movement for Palestinians

Tjatte Hedlund