Skriv ut denna sida

Värsta året i Palestina

Gunnar Olofsson - Tom Wallace UK 7 januari 2014
 Summary of Israeli Violations of International Law in 2013
Summary of Israeli Violations of International Law in 2013 Bild: Palestinian Mission UK

År 2013 blev det värsta året någonsin för mänskliga rättigheter i Palestina sedan den israeliska ockupationen inleddes för 46 år sedan.

Det konstaterar det palestinska centret för mänskliga rättigheter (PCHR) i en rapport. Den usla situationen beror, enligt PCHR, på både övergrepp från ockupationsmakten och på konflikten inom den palestinska rörelsen.

Medan omvärldens fokus i nuläget verkar ligga på att garantera palestinierna deras allra mest grundläggande behov - som elektricitet, vatten och basvaror - talar ingen längre, menar PCHR, om palestiniernas rätt till självbestämmande som den formuleras i bland annat artikel 1 i den Internationella Konventionen om Civila och Politiska Rättigheter och den Internationella Konventionen om Ekonomiska, Sociala och Kulturella rättigheter. Det internationella samfundet har här i praktiken tystnat.

Under tiden fortsätter Israel att skapa en apartheidstat på Västbanken, konfiskerar privat egendom och vattenresurser, bygger ut bosättningarna, förstör palestinska hem i Jerusalem för att skapa en judisk majoritet, förhindrar palestiniernas rörlighet och dödar och internerar palestinier. Under året har 24 palestinier mördats av israelerna, av dem 4 barn, och 428 palestinier har skadats. Allt utan nämnvärd uppmärksamhet eller protester från omvärlden.

På den palestinska sidan har konflikten mellan ledningarna i Gaza respektive på Västbanken lett till svåra övergrepp med undertryckande av yttrande- och tryckfrihet, organisationsförbud och ständigt fler arresteringar och fängslanden. Ett antal dödsstraff har också verkställts, under det gångna året 3 stycken och sedan Hamasstyret i Gaza implementerades 2007 totalt 17. Tre kvinnor har mördats i hedersrelaterade konflikter.

Israeliska styrkor har, nu på det sjunde året, fortsatt med sin totala avspärrning av Gaza. Situationen för de 1,7 miljoner instängda palestinierna har blivit ytterligare försämrad. Israel fortsätter att hindra patienter som behöver medicinsk hjälp utanför Gaza att lämna området. Troende hindras att besöka helgedomarna i Jerusalem, och palestinier bosatta på Västbanken får inte besöka sina anhöriga i Gaza, och tvärtom. Utländska biståndsorganisationer utsätts för trakasserier när de passerar från Israel in i Gaza.

Israel fortsätter att stoppa inte bara importen till, utan också exporten från, Gaza. Begränsade mängder av blommor, jordgubbar, tomater, kex och kläder har tillåtits passera – totalt 10 lastbilslaster per månad. Före avspärrningen var motsvarande siffra 150 lastbilar – per dag! Den tillåtna importen är idag 30% av den före blockaden.

Knappt hälften av bränslebehovet – gas och fotogen – till hushållen tillhandahålls i nuläget. För byggnadsmateriel är siffrorna för cement och stål 6,8% respektive 1,7% av behovet. Israels angrepp mot Gaza har förstört omkring 70% av ekonomin, och  andelen fattiga uppgår nu till 38,8% av befolkningen, varav 21,1% extremt fattiga.

Israel har på eget bevåg sänkt gränsen för fisket i Gaza från Osloavtalets 20 sjömil ner till 6 sjömil. Under 2013 genomfördes 111 attacker av israeliska militärfartyg mot palestinska båtar, även sådana som fiskat innanför den inre zonen, där flera fiskare skadades och båtar och utrustning förstördes. Minst 4.000 palestinska fiskare kan idag inte fortsätta i sitt yrke, vilket drabbar mer än 75.000 människor ekonomiskt.

Under 2013 arresterade israelisk militär 2.074 palestinier, de flesta under raider in i olika byar, vid arresteringskampanjer vid checkpoints, samt i sökoperationer för efterlysta. Palestinska fångar utsätts regelmässigt för tortyr, inklusive fysisk misshandel, förvägras sömn, undanhålls medicinsk vård och nekas besök av advokater och anhöriga. Under 2013 avled två fångar av utebliven vård och en av tortyr. Omkring 5.200 palestinier, varav 14 parlamentariker utsedda i demokratiska val, sitter i nuläget i israeliska fängelser - oftast inne i Israel där de inte kan få besök.

Antalet illegala judiska bosättare på Västbanken överstiger nu 350.000, och ytterligare över 300.000 har bosatt sig i det palestinska östra Jerusalem. Attackerna från bosättare mot palestinierna har blivit systematiska och sker ofta inför ögonen på, eller med hjälp av, den israeliska armén. Israels domstolar avvisar regelmässigt palestinska klagomål, och i somras antog det israeliska parlamentet, Knesset, en ny lagtext som undantar Israel från varje ansvar för skador uppkomna under arméns olika attacker. Nya höga avgifter, och reserestriktioner, gör det dessutom i praktiken omöjligt för palestinier att söka någon som helst upprättelse eller kompensation inom det israeliska rättssystemet.

PCHR drar slutsatsen att såväl Västbanken som Gaza - trots det israeliska återtåget från sistnämnda - fortfarande är under israelisk ockupation. Man uppmanar EU att aktivera artikel 2 i associationsavtalet mellan Israel och EU som kräver ”respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer” som ett villkor för samarbetet. Personer misstänkta för brott mot internationell lag måste förhöras och straffas, och Israel tvingas att följa internationell humanitär lag. PCHR menar att omvärldens tystnad uppmuntrar till ännu fler och allvarligare brott. Gränserna till Gaza måste öppnas, muren på Västbanken monteras ner och utbyggnaden av bosättningar stoppas. En försoningsprocess mellan de olika palestinska fraktionerna måste snabbt komma till stånd, och omvärlden acceptera resultatet av en sådan.

Frågan är nu om EU, och Sverige, kommer att fortsätta att vara ett hinder för en rättvis fred i Palestina, eller om man tänker ta rapporterna om läget på allvar och börja agera. I år stundar flera val. Kan vi hoppas på att frågan kommer upp då?

 

eagle.123246.jpg

Summary of Israeli Violations of International Law in 2013
The year 2013 witnessed over 20,000 severe violations against the occupied State of Palestine and its people, who have suffered a number of violent attacks and incursions at the hands of Israel, the occupying power. These violations include attacks by both Israeli authorities and settlers, along with home demolitions, arbitrary arrests and the ongoing construction of illegal settlements.

Since the resumption of negotiations at the end of July 2013, Israel has announced almost 6200 new settlement units, throughout the occupied State of Palestine.

Please find below a Media Brief prepared by the NSU summarizing Israel's violations of International Law during 2013, with a particular focus on violations committed since the beginning of negotiations, a process which is supposed to lead to a just and lasting peace.
 
Violationstable2.jpg

 

 

 

Settlement Announcement & Tenders (July 31 - December 2013)

list4.144837.jpg

 

Total number of settlement units announced (July 31 - December 2013)= 6169
Gunnar Olofsson - Tom Wallace UK