Skriv ut denna sida

Rasism och invandrarfientlighet i Israel

Sammanfattning av Rolf Björnson 28 december 2013

De 153 eritreanska och sudanesiska flyktingar som förra veckan marscherade från Holotfängelset till Jerusalem har ställts inför "rätta".

Åklagare vid Den Administrativa Tribunalen (en underavdelning av Justitiedepartementet) kräver att de ska dömas till tre månaders fängelse som straff för sitt deltagande i den mycket uppmärksammade marschen.

De inte bara hindrades från att närvara vid förhöret (där de hotas med 90 dagars fängelse), deras namn fanns inte ens med på ansökan. Statstjänstemännen nöjde sig med att använda de nummer fångarna tilldelades när de reste in i Israel första gången,  skriver Revolution News
 
Se oxå:
 
 
 
Se även:
 
 
Foto: #Israel. Numbers: The 153 Eritreans and Sudanese refugees who marched last week from Holot jail to Jerusalem have been brought to “justice.” The Administrative Tribunal (subordinate to the Ministry of Justice) prosecutors demanded they be sentenced to three months in prison as a punishment for participation in the widely publicized march.  Not only were they not allowed to attend their own hearing (which threatens them with 90 days in jail), but their names weren’t even on the application. State officials were satisfied just using the numbers that were assigned to prisoners as they entered Israel for the first time.
Sammanfattning av Rolf Björnson