Skriv ut denna sida

Ett år efteråt – ingen upprättelse för offren

Gunnar Olofsson - debattör och medlem i Palestinagrupperna 1 december 2013
Palestine children: missing their childhood since 1948
Palestine children: missing their childhood since 1948

Drygt ett år efter den israeliska offensiven ”Pelare av Rök” mot Gaza saknar alla de som drabbades varje form av upprättelse och kompensation för sitt lidande.

Under den 8 dagar långa offensiven i november 2012 dödades 171 palestinier – 102 (60%) av dem civila och 35 av dessa barn – och 648 personer skadades, en del för livet.

Attacken mot Gaza saknade i stort sett mål och mening. Området besköts av kanonbåtar, artilleri och flygplan med upp till ett ton tunga missiler, som slog ner mitt i bebodda områden och jämnade fyravåningshus med marken. I en enda attack, riktad mot familjen al-Dalus hus i Gaza city, dödades på detta sätt 5 barn, 5 kvinnor och två unga män. Sammanlagt förstördes 126 hus, med totalt 1.229 invånare, och 243 byggnader skadades allvarligt.

Under året som gått har det palestinska centret för mänskliga rättigheter (PCHR) lämnat in 246 klagomål med krav på kompensation för de drabbade till det israeliska försvarsministeriet, och ytterligare 79 till den militära generaladvokaten (MAG) med krav på utredning av brott i samband med offensiven. Samtliga har hittills lämnats utan åtgärd.

Gaza.jpg

Likaså har den israeliska offensiven ”Operation gjutet bly” i årsskiftet 2008-2009 – där 1.419 palestinier dödades (82% civila) och mer än 5.300 skadades - fortfarande efter fem år inte lett till någon form av rättslig prövning för de ansvariga.

 

Tvärtom har det israeliska parlamentet (16 juli 2012) godkänt ett tillägg till Lagen om skadestånd (1952) som gäller retroaktivt från 2005 och undantar Israel från varje ansvar för skada uppkommen under någon militär aktion. Israel har med detta, kort sagt, givit sig självt grönt kort för alla former av övergrepp mot palestinierna.

 

De upprepade israeliska anfallen mot Gaza, och den förödande blockaden, har försatt Gaza, med dess 1,7 miljoner invånare, i ett tillstånd av konstant humanitär katastrof. Det saknas dricksvatten, elektricitet, mediciner, skolor, bostäder och en fungerande ekonomi. Sveriges regering, och EU, bär ett tungt ansvar för att detta tillåts fortsätta.

De svenska politiker, som fortfarande bryr sig om mänskliga rättigheter, måste nu trotsa vår regering och se till att någonting händer:

  •      * Att blockaden av Gaza omedelbart upphör så att förnödenheter kan komma in, den palestinska exporten av varor återupprättas och människor tillåts resa fritt
  •     *  Att de israeliska politiker och militärer, som är ansvariga för brotten i Gaza – i första hand nuvarande premiärminister Benjamin Netanyahu, tidigare och nuvarande utrikesministrarna Tzipi Livni och Avigdor Lieberman, samt förre och nuvarande överbefälhavarna Gabriel Ashkenazi och Benny Gantz – förs till den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag (ICC) för utredning om krigsbrott, och åläggs reseförbud till Sverige och EU 
  •     *   Att den israeliska staten åläggs att återuppbygga allt som förstörts i Gaza och betala skadestånd till alla de som drabbats av blockaden och de militära aktionerna 

 Carlos_Latuff.jpg

Gunnar Olofsson - debattör och medlem i Palestinagrupperna