Skriv ut denna sida

Den kollektiva bestraffningen måste upphöra

Tjatte Hedlund 17 juni 2013

Israels blockad går in i sitt sjunde år – Förenta nationernas särskilda rapportör avseende mänskliga rättigheter i de palestinska områdena, ockuperade av Israel sedan 1967, Rickard Falk uppmanade idag Israel att häva blockaden av Gazaremsan sex år efter att den skärptes vid Hamas maktövertagande där i juni 1967. Det mänskliga lidande som land-, sjö- och luftblockaden mot 1,75 miljoner palestinier i ett av världens mest tättbefolkade och utarmade områden har varit förödande.

Ett uttalande från Kontoret för FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter
med anledning av årsdagen för blockaden
juni 17, 2013
Den kollektiva bestraffningen måste upphöra; Israels blockad går in i sitt sjunde år – FN:s särskilda rapportör.
Genève den 14 juni 2013
Översättning: Kerstin Johansson
Läs Hela uttalandet på svenska: http://shiptogazamalmo.wordpress.com/author/shiptogazamalmo/
Originaltext:  http://http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13455&LangID=E
Tjatte Hedlund