Skriv ut denna sida

Qatars storfinans hotar demokratin

Hashim Al-Malki 19 maj 2013
Qatars dolda ansikte - La face cachée du Qatar OummaTV .tv

Hashim Al-Malki sammanfattar en recension av libanesiska journalisten Sami Kulaib av boken "Det skurkaktiga lilla Qatar: Den vän som vill skada oss"

En bok om hur Qatars storfinans hotar demokratin

Sami Kulaib var journalist på Al Jazeera TV där han var programledare för det mycket populära programmet Ziyara Khaasa (Private Visit). Sami lämnade Al Jazeera och arbetar numera som journalist på den panarabiska Tv-kanalen Al Mayadeen. Han har recenserat boken Le Vilain Petit Qatar: Cet ami qui nous veut du mal i den libanesiska dagstidningen As-Safir.

 

Boken är skriven av de två franska undersökande journalisterna Jacques-Marie Bourget och Nicolas Beau. Den demonstrerar de täta relationerna mellan Emiratet Qatars storfinans och franska politiker. Journalisterna avslöjar bland annat hur Qatars prinsessa Moza stödde nuvarande president Francois Hollande i hans valkampanj och om Qatars och Frankrikes gemensamma finansiella investeringar under Sarkozy och Hollande.

Video: Qatars dolda ansikte

 

Bourget och Beau hävdar att idén att grunda Al Jazeera TV kom från bröderna David och Jean Friedman, två medlemmar i AIPAC (The American Israel Public Affairs Comittee). Dessa två var knutna till den mördade Isaac Rabin och hans s.k. plan för fred mellan araber och israeler.

Boken redovisar med faktaunderlag att den s.k. arabiska våren planlades av Qatar och imperialistkrafter, samt att den har samband med de s.k. Orangea revolutionerna. Qatar rekryterade aktivister till Albert Einstein Institution som har nära samarbete med CIA. Gene Sharp, som är känd för sitt författarskap till stöd för de Orangea revolutionerna, och den serbiske Srđja Popović var inblandad i utbildning av aktiviser vid institutionen. Det var även egyptiern Hisham Mursi som är svärson till shejk Yusif al-Qaradawi (hovmuftin åt emiren av Qatar Hamad al-Khalifah) och är chef för den Qatar baserade akademi ”the Academy of Change”. Denna akademi fick stöd från USAs förra president Bill Clinton och Condoleezza Rice. Akademin är underordnad CIA. Enligt författarna stöds också terrorgrupper i Mali av Qatar.

 

Hashim Al-Malki

Inläggets synpunkter/reflektioner som uttrycks ovan är personliga och delas inte nödvändigtvis av föreningen Folket i Bild/Kulturfront.
Folket i Bild/Kulturfronts plattform är:
• Försvar för yttrande- och tryckfriheten
• För en folkets kultur
• Antiimperialism.
Folket i Bild/Kulturfront tar inte partipolitisk ställning. Kring parollerna kan människor ur olika partier och grupper enas. Varje medarbetare redovisar sina egna åsikter.

Hashim Al-Malki