Skriv ut denna sida

President Obama: Stäng fånglägret på Guantanamo Bay

Marina Stagh-Lotta Schüllerqvist 3 maj 2013

Namninsamling av Morris Davis: Jag tjänade 25 år i United States Air Force, jag var chefsåklagare för "terrorism prövningarna" vid Guantanamo Bay i mer än två år, och nu behöver jag din hjälp.  Jag beskyllde personligen Usama bin Ladins chaufför Salim Hamdan, Australiern David Hicks, och kanadensiska Omar Khadr. Alla tre dömdes ... och sedan släpptes de från Guantanamo. Mer än 160 män som aldrig åtalats för något brott, än mindre dömts för en krigsförbrytelse, är kvar på Guantanamo utan något slut i sikte.

President Obama: Close Detention Facility at Guantanamo Bay
Petition by Morris Davis, Gainesville, VA


I served 25 years in the United States Air Force, I was the Chief Prosecutor for the Terrorism Trials at Guantanamo Bay for more than two years, and now I need your help.
I personally charged Osama Bin Laden’s driver Salim Hamdan, Australian David Hicks, and Canadian teen Omar Khadr. All three were convicted … and then they were released from Guantanamo. More than 160 men who have never been charged with any offense, much less convicted of a war crime, remain at Guantanamo with no end in sight.

Marina Stagh-Lotta Schüllerqvist