Skriv ut denna sida

Vapen till Syriens rebeller expanderar med stöd från CIA

SERGIO PEÇANHA-NY Times via Hashim Al-Malki 5 april 2013

flygfrakt av vapen till syrien fsa.jpg

Mer än 160 militära fraktflygningar för Syriens rebeller, främst från Qatar och Saudiarabien, har landat i Turkiet och Jordanien sedan januari 2012. Källor: Planspanare i Cypern och Turkiet, regionala flygtrafiktjänstens tjänstemän, Hugh Griffiths vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. ”En konservativ uppskattning av nyttolasten av dessa flygningar skulle vara 3.500 ton krigsmateriel,” berättade Hugh Griffiths. ”Intensiteten och frekvensen av dessa flygningar, tyder på en väl planerad och samordnad hemlig militär logistisk operation”.

An Arms Pipeline to the Syrian Rebels

More than 160 military cargo flights for Syria’s rebels, mostly from Qatar and Saudi Arabia, have landed in Turkey and Jordan since January 2012.

SERGIO PEÇANHA-NY Times via Hashim Al-Malki