Skriv ut denna sida

BOMBLYSTEN ITALIENSK FÖRSVARSMINISTER

MARGARETA ZETTERSTRÖM 31 januari 2012
Margareta Zetterström
Margareta Zetterström

Italien har nyligen fått en ny regering, en teknokratisk, opolitisk expertregering. Men till mångas förvåning har den nye försvarsministern, Giampaolo Di Paola, visat sig ha en högst politisk och därtill kontroversiell agenda. Häromdagen förklarade han, inför parlamentets försvarsutskott, att han vill att de fyra italienska AMX Ghibli-plan som är stationerade på basen i Herat, i Afghanistan, skall få rätt att bomba och inte som hittills bara ägna sig åt spaning.

I ett läge när diskussionen snarare borde handla om omedelbart militärt tillbakadragande från Afghanistan vill alltså Italiens nye, förment opolitiske, försvarsminister trappa upp kriget för Italiens del. Men så är han heller ingen civil fredsduva utan militär ut i fingerspetsarna, amiral i flottan och från 2008 fram till ministerutnämningen i november i fjol ordförande i Natos militära utskott.

För Italiens många krigsmotståndare kom Giampaolo Di Paolas uttalande som en obehaglig kalldusch. Allra helst som Italiens deltagande i detta krig bryter mot artikel 11 i den italienska konstitutionen, den som handlar om att Italien tar avstånd från krig som ett sätt att lösa konflikter.

No alla guerra, nej till krig, säger jag och uppmanar samtidigt vår svenska regering att skynda på med hemtagandet av de svenska soldaterna från Afghanistan.

Margareta Zetterström

MARGARETA ZETTERSTRÖM

Relaterade artiklar (efter tagg)