Skriv ut denna sida

Onsdag 24 februari: Årsmöte för FiB-Stockholm

Lars Forsberg/ordf FiB/K Sthlm 17 februari 2016

På onsdag den 24 februari hålls FiB/K Stockholms årsmöte, det rapporterar föreningens ordförande Lars Forsberg. Mötet börjar 18:30 och det kommer att avslutas cirka 20:00. Det kommer att hållas på Brännkyrkagatan 98, nära Zinkensdam, i Pelarsalen.

Förslag till dagordning 

1- Mötet öppnas

2- Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justeringsmän och rösträknare

Presentation: ”Svenskt motstånd mot världlandsavtalet och NATO”, Eva Jonson, som är med i ledningsgruppen till Nej till NATO

3- övriga årsmötespunkter

Varmt välkommna!

Styrelsen
Folket i Bild/Kulturfront Stockholmsavdelningen

Folket i Bild/Kulturfront Stockholmsavdelning ser vår tidning som alltmer angelägen i det Sverige som skapas omkring oss och vill uppmana alla våra medlemmar att tipsa om kandidater till vårFiB/K-Stockholmsstyrelse! 

 
Lars Forsberg/ordf FiB/K Sthlm