Skriv ut denna sida

Björn Elmbrant om att sörja för folket istället för att försöka spara sig till tillväxt och välfärd

P-O Tellander 7 december 2015

Den 7 december besökte Björn Elmbrant Norberg och öppet samtal. Ett drygt 20-tal personer lyssnade på hans föreläsning utifrån sin bok ”Innan mörkret faller – Ska 30-talet hinna ifatt oss?” Som en röd tråd i Elmbrants föredrag gick en insikt om den ekonomiska politikens betydelse för att klara demokratin. Till skillnad från den svenska socialdemokratin som, under Per-Albins ledning och med Ernst Wigforss som arkitekt, förde en expansiv ekonomisk politik led den tyska socialdemokratin av en marxistisk ödestro som i sin tur ledde till passivitet inför Hitler och nazismen.

Liksom på 30-talet säger tongivande ekonomer att besparingar får igång hjulen. Men det går inte att spara sig till välfärd och tillväxt. Tvärtom behövs mer pengar i den offentliga ekonomin. Det behövs satsningar inte bara för att lösa problemen med att det idag kommer mycket flyktingar. Det fanns orättvisor även innan den nya flyktingsituationen som också måste lösas. Elmbrant menar att det finns pengar och hänvisar bl.a. till alla skatteflyktingar. Han kräver att fastighetsskatten återinförs. Han hänvisar till Wigforss inställning att vi måste handla för att leva, att sluta med att inget göra åt problemen. Vi måste bryta den nuvarande dominerande ekonomiska politiken så som den tar sig uttryck i dagens EU. Dagens socialdemokrati har för svag förändringsvilja och saknar berättelser om framtiden.

Mötet arrangerades av Folket i Bild/Kulturfront Västmanland – Dalarna, Norbergs arbetarekommun, Bergslagens folkhögskola, LO och ABF.