Skriv ut denna sida

Kjell Martinsson: Folket i Bild 80 år!

Kjell Martinsson, ordf. i FiB/K Göteborg 13 december 2014

Screen_Shot_2014-12-12_at_14.30.21.png

Kjell Martinsson skriver om Fib/K:s inte helt spikraka historia.

Folket i Bilds historia är inte spikrak. Enligt Wikipedia fanns tidningen 1934-1962. Men som många känner till startades FiB om – med ett ”K” och blev således FiB/K. Tillägget uttyds Kulturfront och härstammar från publikationen Kulturfront som utkom 1941-44. En av de ansvariga utgivarna var C. H. Hermansson. Kulturfront var uttalat anti- nazistisk.

Nåväl, Folket i Bilds grundare var Karl Kilbom. Han skriver i sina memoarer, ”Cirkeln slutes” om hur det gick till. Folket i Bild skulle bli ”En förströelsetidning, som huvudsakligen vände sig till de två arbetarpartiernas medlemmar, som i underhållande form skildrade arbetarnas liv, skulle f.ö. inte en sådan finna marknad?”. 
Radion var spridd men televisionen fanns inte och Kilbom skriver: Istället för film- och idrottsstjärnor borde man skildra arbetarnas ledare och kulturens representanter. Men framförallt, borde det inte vara spännande att läsa om en fattig torpare, som förvandlat en stenbacke till ett bördigt litet jordbruk?”. För en folkets kultur, således, vilket blivit en av grundpelarna för vår nuvarande förening.

Vidare: Folket i Bild skulle visserligen tjäna ett politiskt syfte, men på sitt sätt”.

Kilbom berättar om det ekonomiska äventyr som det var att starta en tidning. ”Men var skulle jag få pengar? ” frågar han sig. Men det handlade också om ”att få ihop ett hållbart och solitt arbetsgäng.” De namn som nämns är nog idag bortglömda, men är ändå en del av vår tidnings brokiga historia.

Och tittar man i t.ex. nr 12, 1937 - på 48 sidor, lösnummer: 25 öre, årsprenumeration: 9 kronor, så går hjärnan i gång! Tidningen är tryckt i svart och lite rött. Olika porträtt, reportage, noveller och insändare av olika slag är förstås grundstommen, och den berömda tecknade serien ”Biffen och Bananen” upptog hela sista sidan. Ungdomspalter och ’Hemmet och Familjen’ var stående inslag. Det som definitivt skiljer sig tidningen från idag är kanske främst att det förr fanns gott om annonser. T.ex. reklam för boken ”Flickor man ej bör gifta sig med.” ”Nyutkommen intressant bok med beskrivning av olika kvinnotyper.” Den var utgiven av Bokförlaget i Stockholm och hade troligen haft svårt att komma in i dagens tidning… även om FiB/K:s stolta paroll: försvara yttrande- och tryckfriheten är en av föreningens tre grundpelare idag.  Liksom den då – och idag – aktuella kampen: mot imperialismen. På 1930-talet gisslades Hitler och Mussolini.

Länge leve 80-åringen!

Kjell Martinsson, ordf. i FiB/K Göteborg

Kjell Martinsson, ordf. i FiB/K Göteborg

Relaterade artiklar (efter tagg)