Skriv ut denna sida

Folkets kultur – eller herrarnas?

Kjell Martinsson 14 mars 2016

Folket i Bild/Kulturfront arrangerade ihop med NBV en heldagskonferens i Uppsala lördagen den 12 mars. Med ett digert program mellan kl 10-16, kom och gick dryga 50-talet kulturintresserade.

 

FiB/K:s hedersordförande Jan Myrdal inledde med tankar kring begreppet folkets kultur – i sedvanlig stil och med exempel hämtade från litteraturhistorien.
Jenny Wrangborg läste i ett par omgångar aktuella och gripande dikter från den underklassens verklighet, framförallt avspeglad i hennes egen ungdomsgeneration i form av t.ex. arbetslöshet och bostadsbrist.
Oskar Sjöström lutade mer åt partipolitiken i sin översikt över tillståndet i riket. Den följande debatten blev både hård och uppfriskande.
Peo Österholm gladde publiken med hjälp av insikt i folkmusikens värld och spelade exempelvis polska med en nyckelharpa - i en 600-årig tradition.
Ulla Wennberg, konstnär och illustratör, gjorde en tillbakablick på tidigare årgångar av tidningen FiB/K, dels på hur folkets kultur behandlats, dels i en diskussion kring sin egen konst.
Arne Andersson avslutade dagen med en stark beskrivning av hur hans bana som teaterman sett ut. Han var en av de drivande bakom gestaltningen av spelet kring Norbergsstrejken på 1970-talet, men berättade också om sina senare uppsättningar bland professionella skådespelare och amatörer.  I diskussionen visade det sig att i publiken satt kommande aktörer på flera teaterscener.

Lagom till konferensen och FiB/K:s 45 års jubileum hade FiB/K, Uppsalaavdelningen gett ut en samling texter från fibbare i landets olika hörn. FiB/K Uppsala har all heder av arrangemanget. 

Kjell Martinsson