Skriv ut denna sida

Ny vd för Folkteatern i Göteborg

Folkteatern Göteborg 1 juli 2013

Anna Rosengren har utsetts till ny vd för Folkteatern i Göteborg. En av de första arbetsuppgifterna blir att leda arbetet med att tillsätta en ny konstnärlig ledare efter avgående Ulrika Josephsson.  Anna Rosengren, som sedan 2004 varit chef för Sjöfartsmuseet Akvariet, tillträder tjänsten som vd den 1 november.

Folkteatern i Göteborg har en lång tradition av teater som skapar engagemang, bjuder in sin omvärld och gärna sätter fokus på de obekväma frågorna. 2009 tillsattes Ulrika Josephsson som vd och Lars Norén som konstnärlig ledare. Sedan 2012 har avgående Ulrika Josephsson innehaft båda posterna medan Norén fortsatt som Artist in residence. Tillträdande Anna Rosengren har på Sjöfartsmuseet Akvariet haft det övergripande ansvaret för ekonomi, personal och verksamhetsledning, och har bland annat lett ett uppmärksammat förändringsarbete som bidragit till en levande och angelägen verksamhet.

– Folkteatern har under vår nuvarande ledning nått höga konstnärliga nivåer som utmanat teaterns traditioner och publiken med kärlek och frågeställningar kring livet, samhället och människan. Med Anna Rosengren som vd får vi en chef vars erfarenheter och drivkraft kommer att skapa goda förutsättningar för teatern och dess medarbetares långsiktiga utveckling. Jag är så glad och nöjd med att få Anna till teatern, nu kommer publiken även i fortsättningen kunna ta del av en repertoar som inte väjer för de stora frågorna, säger Linda Nygren, styrelseordförande för Folkteatern. Anna Rosengren börjar sin nya tjänst den 1 november.
– Jag är jätteglad över att ha fått förtroendet att förvalta och utveckla Folkteaterns verksamhet. Det är ett uppdrag som liknar det jag har haft på Sjöfartsmuseet Akvariet, nämligen att synliggöra det arbete som pågår, ta en tydlig plats i Göteborg och tillsammans med personalen arbeta för att locka nya målgrupper i nära kontakt med omvärlden. Detta och det driv jag upplever finns på Folkteatern tilltalar mig oerhört mycket, säger Anna Rosengren, som nu bland annat kommer att leda arbetet med att tillsätta en ny konstnärlig ledare.

Folkteatern i Göteborg vill visa den skarpaste och mest utmanande samhällskommenterande scenkonsten idag. Med ett brett och humoristiskt tilltal vill Folkteatern störa och sätta fokus på de mest obekväma frågorna, och tillsammans med publiken bidra till ett samhälle där alla är inkluderade. Det gäller även de allra yngsta och barnteater är en naturlig del av repertoaren. Folkteatern vill också vara en mötesplats där talanger kan växa, experimentera och testa gränser, och gör vid sidan av uppsättningarna på de två scenerna plats för ung scenkonst och amatörteater.

Folkteatern är en länsteater med anslag och uppdrag från Västra Götalandsregionen. Teatern drivs som en ekonomisk förening med medlemmar från nära 300 olika organisationer och föreningar.

Folkteatern Göteborg