Skriv ut denna sida

Uppdatering om Palestina

Gunnar Olofsson 15 oktober 2014

Screen_Shot_2014-10-15_at_13.35.08.png

När EU-parlamentarikern Lars Adaktusson uttalar sig i media om EU:s syn på Israel/Palestinakonflikten står det helt klart att många EU-politiker lever kvar i en förgången tid - något som antagligen förklarar att man är så hopplöst efter större delen av världen i denna fråga. Man behöver helt enkelt en uppdatering av läget.

Således är Palestina idag en utvecklad demokrati – om än under ockupation - där det statsbärande partiet, Hamas, kom till makten 2006 genom val som av bland annat förre utrikesministern Carl Bildt betecknats som de dittills mest demokratiska i områdets historia.

Hamas, och de flesta andra palestinska partier och grupper, står helt bakom den tvåstatslösning, med Israel och Palestina sida vid sida, som redan accepterats av den palestinska befrielseorganisationen, PLO. Idag finns dessutom, i avvaktan på nästa val, en oberoende palestinsk enhetsregering som det inte borde vara några problem för EU att tala med.

Det verkliga problemet i konflikten är den israeliska ockupationen av palestinska områden, och att man flyttat omkring ½ miljon av sina invånare dit för att bo i illegala bosättningar. Varje lösning på konflikten måste innebära att ockupationen upphör. Ett erkännande av Palestina, ett steg som 134 länder före Sverige tagit, är ett sätt att visa vad som gäller. Att det skall finnas ett Palestina vid sidan om Israel, och att den palestinska statens gränser skall vara de som gällde 1967 – före ockupationens inledande.

När nu också det brittiska parlamentet uppmanat sin regering att erkänna Palestina, är det dags för EU-parlamentet att vakna upp, och börja agera. Det som behövs är en ordentlig satsning för att – med sanktioner och indragna investeringar – förmå den israeliska regimen att dra hem sina militärer och bosättare, så att den palestinska staten äntligen kan upprättas. EU:s handelsavtal med Israel måste suspenderas, och det militära samarbetet upphöra. Israel måste tills vidare portas från EM-turneringar, schlagerfestival och annat kulturellt och idrottsligt utbyte. Svensk varuhandel måste ta sitt ansvar och inte saluföra israeliska produkter.

Med ett hårt och tydligt tryck från EU mot Israel kommer Israel/Palestinafrågan att snabbt komma i ett annat läge, och konfliktens roll att, som en värkande tand, skapa andra problem i området, upphöra. En snabb, tydlig, och rättvis fred, med två stater inom säkra och erkända gränser, kommer att bespara alla inblandade, och världen som helhet, mycket lidande.

Gunnar Olofsson, ordförande i Borås Palestinagrupp

Gunnar Olofsson

Relaterade artiklar (efter tagg)