Skriv ut denna sida

Varför kraschade MH17?

Franz Smidek 9 augusti 2014

Screen_Shot_2014-08-08_at_19.17.41.png

 

Den 17 juni sköts det malajsiska planet, MH17, ner över östra Ukraina. Trots att det har gått flera veckor så finns det ännu inte några bevis eller officiella förklaringar till händelsen. Redan dagen efter nedskjutningen, långt innan utredarna kom till nedslagsplatsen, hade ett informationskrig startat med ett myller av förklaringar och utpekanden utan några som helst bevis. 

Qui bono?

I den här artikeln lägger jag fram en hypotes om varför planet sköts ner. Jag söker svaret utifrån frågor som: vad är det tänkbara motivet och varför har nedskjutningen skett just nu? Vem tjänar på detta?

Det självklara svaret är att ingen tjänar på att skjuta ner ett civilt plan, inte separatisterna och inte de ryska eller ukrainska regeringarna. Nedskjutningen var troligtvis ett misstag. Det egentliga målet var Putins presidentplan på väg från BRICS mötet i Brasilien. Båda planen färdades nästan en identisk väg bara på några minuters avstånd. De korsade varandra på samma ställe och samma höjd, ca 10 000 meter. Presidentens plan skulle varit där vid 16:21 Moskva tid och det malaysiska vid 15:44 Moskva tid. Båda flygplanen hade samma storlek och kontur. Färgmarkeringen gjorde att de på avstånd var nästan identiska. 1)

Det har mindre betydelse om de dödliga skotten avfyrades från de två ukrainska militära flygplan som rapporterades befinna sig i närheten av flygplanet, eller från marken. 2)

Nedskjutningen av MH17 är en tragedi på flera sätt. Det är först och främst en tragedi för alla dem som omkom och deras familjemedlemmar. Det är också en tragedi för att det startade ett hetsigt propagandakrig och en demonisering av Ryssland respektive Putin vilket i sin tur omöjliggör en normal granskning av tragedin.

Nedskjutningen har dessutom avlett uppmärksamheten från Israels massaker av palestinier instängda i koncentrationslägret Gaza. Israel tajmade sina illdåd väl - ungefär som en magiker som får folk att titta åt ett annat håll medan han smusslar med tricket bakom sin rygg.

 

Screen_Shot_2014-08-08_at_19.15.04.png

 

Vad skulle vara motivet till att man ville skjuta ner presidentplanet och varför just nu? Som jag ser det så finns det tre aktörer som har mest att vinna på detta, nämligen: (A) Neo-konservativa och bankirer i USA, (B) Israels högerpartier och bosättare samt (C) Ukrainas fascist junta.

A: USA och neo-konservativa

Enligt historiken Webster Griffin Tarpley är nedskjutningen av MH17 USA-UKs svar på lanseringen av BRICS utvecklingsbank på toppmötet mellan Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika 3)

Den nya banken utmanar västdominerade institutioner som Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) och kan på sikt hota dollarns ställning som världsvaluta.

Putins sjudagars resa i Sydamerika och bildandet av utvecklingsbanken måste skapa skrämselhicka och reta gallfeber bland de neo-konservativa i Washington, City of London och Wall Street. Minnesgoda läsare vet vad som hände med Irak och Libyen när de försökte lämna petrodollar till förmån för Euro respektive guld.

Putin anses vara den drivande kraften vilket gör honom till ett självklart mål. Bakgrunden är att vi idag bevittnar en slags kapplöpning med tiden. BRICS och Putin måste helt enkelt stoppas - innan luften går ur dollarn och imperiet faller.

Om Putins flygplan var det avsedda målet och hans plan sköts ner så innebär det att världen den 17 juli befann sig nära utbrottet av ett tredje världskrig. Det var ett synnerligen högt spel som de neo-konservativa i Washington och fascistjuntan i Kiev spelade med Europa.

Man kan å ena sidan visserligen argumentera om att nedskjutningen av presidentplanet kan försvaras med att Ukraina och Ryssland befinner sig, åtminstone enligt vad fascistjuntan i Kiev hävdar, i krig. Då skulle presidentplanet kunna betraktas som ett legitimt mål.

Å andra sidan skulle nedskjutningen medföra att Ryssland hamnar i kaos och svarar genom att anfalla Ukraina som i sin tur till en början få stöd från Polen och Estland, och senare av NATO.

BRICS kanske skulle upplösas eller falla samman. Dollarn räddas och blir kvar som världsvaluta. Vapenindustrin får nya beställningar, USAs hegemoni stärks medan tusentals, om inte miljoner, européer stupar i det nya kriget

B. Israels högerpartier och bosättare.

Det är svårt att hitta direkta bevis på att Israel var iblandad i komplotten. Men det förefaller som om Israels armé hade kännedom om och utnyttjade situationen. ”Timing is everything”. Många följde arméns ansamling och otåliga väntan med sina pansarvagnar utanför Gaza. Väntade på vad? Svaret fick vi den 17 juli.

Hade nedskjutningen enligt den neo-konservativa planen inträffat då skulle medierna varit upptagna på annat håll. Israel kunde ta på sig slaktarmasken för en ”final solution” genom att bl a göra Gaza obeboeligt, tillåta gazaborna att under ”internationellt överseende” lämna sina hem för andra länder för att senare ta över och börja exploatera gas- och oljefyndigeter utanför Gaza.

Vad har palestinier som är ockuperade och lever under blockad i koncentrationslägrena Gaza och på Västbanken för alternativ? Att vara lyckliga palestinier? För dem finns det ingen annan utväg än kamp. Vem skulle inte bli tokig av den behandling de får utstå? Deras brott är att de föddes i fel land och vid fel tidpunkt. Landet som andra människor, de som nu bor eller tidigare bott i Polen, USA eller Sverige, gör anspråk på. Hur sjukt är inte detta?

C. Ukrainas fascistjunta

Ukraina är den fattigaste av de tre östslaviska republikerna och människorna lever på en tredjedel av den ryska levnadsnivån mätt i BNP/capita. Kuppmakarna har systematiskt rivit upp författningen och författningsenliga institutioner, de slår ner på oliktänkande, stänger TV kanaler, inför en lång rad av åtstramningsåtgärder och använder våld mot de rysktalande. 4)

Trots en kort tid vid makten har den ukrainska regeringen ”utmärkt sig” på flera sätt. Låt oss sammanfatta några:

*      Statskuppen genomfördes den 22 februari då den laglige presidenten under automateld avgick och landets författning förvandlades till makulatur

*      Fascistkuppen genomdrevs med hjälp av USAs biträdande utrikesminister Viktoria Nuland, USA satsade mer än fem miljarder dollar

*      Majdan demonstranterna får militärträning i Polen, betalas av USA för sina insatser i kravallerna

*      Nio EU-ambassadörer deltar i demonstrationer på Majdantorget inkl flera tunga politiker från USA

*      Juntan med stöd av fascistiska partier ”Högersektorn” och ”Svoboda” tar makten i landet med våld

*      Strax efter omvälvningen inbjöds kuppmakarna till Vita Huset och välkomnades på röd matta av Jose Manuel Barroso, EU-kommissionens ordförande

*      Ukraina är skuldsatt, de ukrainska gasföretagen är korrumperade. De anklagas av Gazprom för att under flera år ha snattat gas och slutat betala räkningarna

*      Den ekonomiska makten är i händerna på ett fåtal miljardärer /oligarker bosatta i England, Schweiz och Israel

*      Vid sidan av den reguljära armen finns fyra privatarméer finansierade av oligarkerna. Till exempel den i väst kända Julia Timosjenko har en egen privat armé med ca 1000 soldater

*      ”Någon” skjuter i ryggen på Majdan demonstranterna

*      Hitlers hjälpreda, Stepan Bandera utses till ”Ukrainas nationalhjälte” minnesmärke reses

*      I Odessa den 2 maj innebrändes 46 människor i Fackföreningarnas hus. Branden var anstiftad av tillresta aktivister från Euromaidan

*      Falska OESS observatörer (svensk major skickades ut av försvarsstaben)

*      Regimen använder armén mot befolkningen. Vad uppnår man när pansar och attackhelikoptrar sätts in mot det egna folket?

*      Utländska kommandosoldater från bl.a. academi (f d Blackwater) har engagerats, svenska nynazister och andra högerextremister deltar i strider mot rysktalande separatister i östra Ukraina

*      Kommunistiska partiet förbjuds, medlemmarna misshandlas, partiet kastas ut ur parlamentet

*      Ukrainska armen drabbas hårt av deserteringar, juntan och ”choklad kungen” möts av motstånd, de anses inte vara legitima hos stora delar av den egna befolkningen

Vad skulle regimen vinna på nedskjutningen av presidentplanet? En anledning är att den behöver en våldsam konfrontation med öst för att inte falla ihop under trycket av interna motsättningar. Ukraina är näst intill bankrutt, ekonomin har till stor del avstannat. Ett krig med Ryssland för med sig mera ekonomiskt och militärt stöd från USA och Europa. Konflikten skulle även kunna öka legitimiteten av regimens skamfilade anseende, åtminstone hos de neo-konservativa och högerpartierna i Västvärlden.

I korthet kan den “ukrainska mardrömmen”, som någon skrev på You Tube beskrivas så här: ”they pray to Bandera, they work for Jews, they die for Americans and they blame Russia for everything!

Att Europas till ytan största land efter Ryssland styrs av nationalistiska kuppmakare i en regim med fascistoida drag bådar illa för demokratin i Europa. Den så kallade demokratiska världen befinner sig idag på fel sida av historien.

För EU och vår regering tycks det vara helt i sin ordning när 10 miljoner ryssar i Ukraina förbjuds att använda sitt eget språk. Språklagen drogs visserligen tillbaka efter protester men vad hindrar att förbudet återinförs? Västvärldens så kallade demokratier stödjer fascistregimen i Ukraina, de håller inne protesterna när kuppmakarna i Egypten och Thailand avsätter demokratiskt valda ledare. De håller också tyst om mördandet och etnisk rensning i Ukraina och Israel.

Varför och vem har sopat våra demokratiska ideal under mattan?

Ukrainakonflikten tycks, åtminstone för den här gången, ha stannat vid nya sanktioner mot Ryssland. Det är förstås ett bedrägligt spel för gallerierna utan rim och reson. Var finns sanktioner mot Israel för deras massmord i Gaza, den ukrainska staten för dödandet av den egna befolkningen eller – Gud förbjude – USA och vasallstaterna för deras dödande i industriell skala i bland annat Irak och Afghanistan?

Just nu verkar det som om några, turligt nog, har klantat sig och sköt ner fel flygplan. Misslyckandet gjorde att alla som lever i Europa – trots det nedskjutna planet och masslakt av palestinier – kan känna viss lättnad. Mest för att tredje världskriget och operation Barbarossa 2.0, inte började den 17 juli 2014.

Vad händer närmast?

Troligtvis ingenting. Vi vet vilka som startade de orättfärdiga krig som dödade flera millioner människor i Irak, Afghanistan och i Libyen. De lever idag ostraffade och njuter av det goda livet. Personligen har jag inga förhoppningar om att MH17-händelsen, likt många andra, kommer att bli uppklarat. Detta trots att det borde vara enkelt att med hjälp av vanliga polisiära metoder följa vem som gav order, rannsaka de inblandade piloterna eller operatörerna för att sedan följa kedjan uppåt i pyramiden.

Min gissning är att det rör sig om en mindre grupp med kanske ett 20-tal högt placerade makthavare i Ukraina, USA och i Israel. Tro inte för ett ögonblick att operationen styrdes eller var sanktionerad av den högsta politiska ledningen i respektive land utan att detta är ett verk av utbrytare, kanske medlemmar i Trilateral kommission, Bildeberg grupp eller andra suspekta organisationer.

Det känns skrämmande – om nu mina antaganden stämmer – att en så liten, välplacerad grupp har kunnat provocera fram ett storkrig i Europa. Därför är det av yttersta vikt och i allas intresse att händelsen med MH17 grundligt utreds och att de ansvariga ställs inför rätta.

Referenser

1) What Happened to the Malaysian Airliner? -- Paul Craig Roberts

Länk: http://www.paulcraigroberts.org/2014/07/19/happened-malaysian-airliner-paul-craig-roberts/

2) Den tyska flygexperten och piloten Peter Haisenkos analys av bilder från MH17-vraket, se: http://www.anderweltonline.com/wissenschaft-und-technik/luftfahrt-2014/schockierende-analyse-zum-abschuss-der-malaysian-mh-017/

3) Malaysian Airliner Massacre is Wall Street-City of London Riposte to Fortaleza Summit’s Creation of BRICS Bank, The Most Formidable Challenge Yet to International Monetary Fund, World Bank, Federal Reserve and Dollar Domination of World Trade; Putin Should Implement Full Glazyev Dirigism in Response to New US Sanctions

Webster G. Tarpley, Ph.D. TARPLEY.net – World Crisis Radio

July 19, 2014 http://tarpley.net/

Länk: http://tarpley.net/audio/WCR-20140719.mp3

4) För mera information se bl a http://www.nyhetsbanken.se/, http://www.8dagar.com/ samt Ryska posten: www.rysk.info

 

 

Den makroekonomiska bakgrunden (separat ruta)

 

*      Vi befinner oss i början av utvecklingen av en multipolär värld, med flera maktcentra.

*      Inom kort förväntas Kina gå om USA som världens ledande ekonomi.

*      BRICS BNP – av Kina, Indien, Ryssland, Brasilien och Sydafrika är ungefär lika stor som USA och EU.

*      Länderna som Ryssland, Kina och Indien är inte längre beroende av USA och Europa. De har nästintill kommit ikapp tekniskt, vetenskapligt, diplomatiskt, geo-strategiskt och militärt.

*      Under de senaste 20 åren har västvärlden engagerat sig i en rad misslyckade och kostsamma krig och ockupationer. Väst har, trots det teknologiska övertaget lidit kännbara strategiska nederlag och prestigförluster. Europa går i USA:s ledband, kritiken mot centralstyrning och bristande demokrati inom EU växer, liksom mot politikernas dubbelmoral och deras oförmåga att lösa även de enklaste problem.

*      Mellanöstern befinner sig i början till slutet av det koloniala projekt som skapades för snart hundra år sedan, efter första världskriget. Gamla strukturer håller på att kollapsa.

*      BRICS är det stora hotet mot IMF, Världsbanken och dollarns position. Till en början kommer banken att disponera 50 miljarder US-dollar för ett infrastrukturprojekt och 100 miljarder US-dollar till en valutastabiliseringsfond. Bankens uppgift är att hjälpa länder att undvika " det kortsiktiga likviditetstrycket, främja ytterligare samarbete mellan BRICS, stärka det globala finansiella skyddsnätet och komplettera befintliga internationella överenskommelser." BRICS utvecklingsbank förväntas börja arbeta nästa år och ha sitt huvudkontor i Shanghai.

Franz Smidek

Relaterade artiklar (efter tagg)