Skriv ut denna sida

Löfvén & Gaza.

Leif Öhman 25 juli 2014

IMG_4120_copy.jpg 

Socialdemokraterna har bytt utrikespolitisk talesperson. Löfven är ingen större klippa vad gäller utrikespolitik, hans insikt i Palestinafrågan och Gaza blottades sent en lördagskväll på Face-book. 

 

Löfven´s uttalande om Gaza och Israels mördande ligger fullt i linje med uttalandet från Frankrikes utrikesminister: Vi måste fördöma Hamas handlingar och samtidigt be om viss återhållsamhet från Israel.(Ekot)

Det finns väl inget tvivel om att det finns en EU-mall för innehållet i uttalanden från statsmän(och blivande?) i EU?

Löfven´s uttalande den sena kvällen(friåkning?) ställer en del frågor, inte minst vad gäller inrikespolitiken. Det gröna partiet hoppas på samregerande efter det kommande valet. Enfrågepartiet (V) hyser också en from önskan om medverkan.

Löfven hävdar den Israeliska ockupantens "rätt att försvara sig". Utan att säga vad det verkligen betyder, nämligen att ockupantens "rätt" skall garanteras av den ockuperade. Inställningen till kriget blir grumligt då Löfven inte kan skilja mellan anfall och försvar. Ohly/Sjöstedt med flera kräver en förklaring till uttalandet. När ska de "inse" att ockupationen är problemet/förklaringen? Den tilltänkte statsministern har meddelat att uttalandet står fast.

(V) fick ingen förklaring och nöjde sig med det, i stället orerar man kring sitt eget ställningstagande.

Löfven orörd. De gröna hänger inställsamt på i Löfven´s kölvatten. Nu gäller det att hänga ihop, det är ju val för bövelen. 

"Konflikten mellan Palestina och Israel är komplicerad eftersom både våld och offer finns på bägge sidor."(Mp:s hemsida) 

"Vi måste också vara tydliga med att inga väpnade attacker kan accepteras, oavsett sida."

(Mp hemsida)

" Men för att lösa konflikten måste vi förstå att det inte är två jämnstarka parter som slåss." (Mp hemsida)

Hur ställer sig de partier som aspirerar på ministerposter till krig? Till kriget om oljan och gasen? Till USA:s och EU:s krigsförberedelser? Till ett Sverige utan försvar? Till att svensk trupp förbereds för deltagande i imperialismens tjänst?

Kräv dem på svar så snart du får ett tillfälle!

Leif Öhman

Randijaur

 

Leif Öhman

Relaterade artiklar (efter tagg)